Akademicka Orkiestra Dęta

AM - Zespoły

W roku 2003 Dziekan Wydziału Wokalno – Instrumentalnego prof. Zygmunt Tlatlik, przy znaczącej pomocy ówczesnego Rektora naszej uczelni prof. Eugeniusza Knapika oraz Prorektora – prof. Tomasza Miczki, rozpoczął działania mające na celu założenie orkiestry dętej, która została powołana w październiku 2006 roku.

AM - Zespoły
AM - Zespoły
AM - Zespoły

Skład Akademickiej Orkiestry Dętej tworzą studenci Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji. Dla realizacji celu dydaktycznego konstruowane są programy o wysokich walorach artystycznych, stylistycznie bardzo zróżnicowanych.
Repertuar orkiestry obejmuje szerokie spektrum gatunków muzycznych od opracowań muzyki poważnej, filmowej, operowej, poprzez muzykę taneczną oraz   polskie i światowe przeboje muzyki rozrywkowej.

Do prowadzenia koncertów zapraszani są wybitni polscy i zagraniczni dyrygenci. Do 2020 roku opiekę artystyczną i organizacyjną sprawował ówczesny Kierownik Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji, prof. dr hab. Stanisław Dziewior. Od początku istnienia Akademickiej Orkiestry Dętej wszystkie koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem słuchaczy.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności