Zakład Skrzypiec

Skład Zakładu

  • Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
  • Współpracownicy:
    • prof. Roland Baldini

    Historia i działalność Zakładu

    Zakład Skrzypiec został powołany w 2013 roku w trosce o harmonijny rozwój obszaru wiolinistyki naszej Uczelni. Jednym z jego głównych celów jest kształtowanie nowej jakości artystycznej i dydaktycznej, stwarzającej ogromne możliwości wyzwolenia kolosalnego potencjału tkwiącego w naszym regionie. Pragniemy nawiązać do lat szczególnego rozkwitu śląskiej wiolinistyki, którego świadkami byliśmy w kilku dekadach ubiegłego stulecia, w czasach gdy na czele Katedry Instrumentów Smyczkowych stali, nieżyjący już profesorowie - Stanisław Mikuszewski czy Stanisław Lewandowski. Dziś na czele Zakładu Skrzypiec stoi Prof. AM dr hab. Szymon Krzeszowiec, skrzypek i kameralista - ceniony artysta o powszechnie uznanym dorobku. Z Zakładem ściśle współpracują dwaj wybitni soliści o ogromnym dorobku pedagogicznym - profesorowie Roland Baldini i Roman Lasocki, z klas których wyszło wielu renomowanych skrzypków, reprezentujących obszar wiolinistyki kilku pokoleń solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych najwyższej rangi. Pozostali pracownicy Zakładu to znakomici instrumentaliści - laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych, koncertmistrzowie, koncertujący artyści i uznani wykładowcy.

  • Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności