Zakład Edukacji Muzycznej

Skład Zakładu

 • Kierownik Zakładu:
  • st. wykł. dr Grażyna Darłak
 • Pracownicy:

  • dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM
  • adt dr Dominika Lenska
  • adt dr Anna Lipiec
  • st. wykł. Iwona Mida
  • dr hab. Anetta Pasternak, prof. AM
  • dr Barbara Stencel
  • dr hab. Anna Waluga, prof. AM

Historia i działalność Zakładu

Zakład Edukacji Muzycznej został utworzony w 2006 roku jako jednostka kontynuująca działalność Katedry Edukacji Muzycznej. Zakład działa w strukturze Katedry Pedagogiki Muzyki. Od roku 2014 do Zakładu Edukacji Muzycznej włączyli się pedagodzy związani ze specjalnością Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne, działający dotąd w Zakładzie Rytmiki funkcjonującym w strukturze Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

Problematyka działalności Zakładu obejmuje następujące obszary edukacji muzycznej:

 • edukację muzyczną i kulturalną w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych oraz w zakresie prowadzenia zespołów w szkolnictwie muzycznym I stopnia,
 • kształcenie w zakresie rytmiki w przedszkolach, szkole muzycznej I i II stopnia.

Kierunki działalności Zakładu obejmują:

 • teorię i metodykę szkolnej edukacji muzycznej
 • popularyzację metod Emila Jaques-Dalcroze'a, Zoltána Kodálya, Carla Orffa i Edwina Gordona
 • teorię i praktykę przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia
 • rytmikę na różnych szczeblach edukacji muzycznej w przedszkolach, szkołach muzycznych i innych placówkach
 • teorię i praktykę prowadzenia zespołów muzycznych
 • popularyzację sztuki muzycznej
 • prowadzenie badań z udziałem studentów m.in. nad: sylwetką nauczyciela muzyki, rozwojem muzycznym dzieci, zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi dzieci i młodzieży.

Do podstawowej działalności Zakładu należy:

 • organizowanie konferencji naukowych, warsztatów, seminariów i sympozjów oraz studenckich konferencji naukowych
 • organizowanie wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z dziedziny edukacji muzycznej i dyscyplin pokrewnych
 • organizowanie wyjazdów krótkoterminowych do Instytutów Carla Orffa w Salzburgu i Zoltána Kodálya w Kecskemet i Instytutu Emila Jaques-Dalcroze'a w Genewie
 • opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Kierunku
 • dbałość o rozwój naukowy członków Zakładu

Wykaz dokonań Zakładu Edukacji Muzycznej oraz jego pracowników znajduje się w osobnych działach.

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności