Katedra Pedagogiki Muzyki

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 • Struktura Katedry

 • Zakład Edukacji Muzycznej
 • Zakład Muzykoterapii


 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni
  • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń / muzykoterapia
  • dr hab. Anetta Pasternak, prof. AM / rytmika
  • dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM / rytmika
  • adt dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak / Kierownik Zakładu Muzykoterapii
  • adt dr Dominika Lenska / edukacja muzyczna
  • asyst. Łukasz Szmigiel / edukacja muzyczna
  • adt dr Anna Lipiec / rytmika
 • Pracownicy dydaktyczni
  • st. wykł. dr Grażyna Darłak – Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej
  • st. wykł. dr hab. Piotr Kopiński
  • st. wykł. Iwona Mida / edukacja muzyczna
 • Współpracownicy
  • adt dr Maria Piotrowska-Bogalecka
  • mgr Krzysztof Dudzik
  • mgr Iga Eckert / rytmika
  • mgr Rafał Jarczewski
  • dr Barbara Stencel / edukacja muzyczna


 • Katedra Pedagogiki Muzyki została powołana 1 października 2014 roku. Działalność Katedry jest kontynuacją tradycji poprzedniej Katedry, która funkcjonowała pod różnymi nazwami, ostatnio jako Katedra Edukacji Muzycznej (lata 2004-2006). W 2006 roku Katedra przekształcona została w Zakład Edukacji Muzycznej, który aktualnie działa w strukturze Katedry Pedagogiki Muzyki.

  Katedra Pedagogiki Muzyki koncentruje swoją działalność w dziedzinach: edukacji muzycznej, rytmiki i muzykoterapii. W tych też obszarach prowadzi prace badawcze, organizuje konferencje naukowe, warsztaty, seminaria i wykłady a także inicjuje różne projekty o charakterze artystycznych form edukacyjnych i terapeutycznych. Ważnym elementem działalności jest troska o rozwój kadry naukowej, głównie poprzez wspieranie prac naukowych, badawczych i artystycznych, czego efektem są publikacje naukowe pracowników a także udział w polskich i międzynarodowych konferencjach. Katedra opiekuje się trzema specjalnościami. Są to:

  • 1. edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno-muzyczne,
  • 2. rytmika,
  • 3. muzykoterapia.


  W tym zakresie dba o poziom prowadzonych zajęć i praktyk studenckich. Wspiera inicjatywy studentów mające na celu poszerzenie doświadczeń teoretycznych i praktycznych. Katedra współpracuje także z uczelniami artystycznymi w Polsce oraz z ośrodkami zagranicznymi, m.in. z Instytutem Pedagogicznym Zoltána Kodálya w Kecskémet na Węgrzech, Zakładem Muzykoterapii w Uniwersytecie w Louisville, Stany Zjednoczone, z Instytutem Emila Jaques-Dalcroz'a w Genewie, Szwajcaria. Szczegółowe treści działań Katedry stanowią prace prowadzone przez oba Zakłady.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności