Zakład Rytmiki

Pracownicy (rok akademicki 2009-2010)

 • Kierownik Zakładu:
  • prof. Barbara Gruberne-Bernacka (rytmika)
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. AM dr hab. Anetta Pasternak (rytmika)
  • adt dr Barbara Dutkiewicz (rytmika)
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • st. wykł. mgr Aleksandra Bilińska-Słomkowska (teoria muzyki, rytmika)
  • wykł. Anna Lipiec (rytmika)
AM - Zakład Rytmiki
AM - Zakład Rytmiki
AM - Zakład RytmikiHistoria i działalność Zakładu

Zakład Rytmiki, działający w strukturze Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, jest nową jednostką organizacyjną, utworzony został z dniem 1 X 2008 roku; jego Kierownikiem jest prof. AM kw. II st. Barbara Gruberne-Bernacka. Poprzednio pracownicy Akademii związani ze specjalnością Rytmika działali w strukturze Katedry Edukacji Muzycznej, a następnie Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

Głównym obszarem działalności pracowników Zakładu Rytmiki jest problematyka związana z interpretacją ruchową dzieła muzycznego. Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Zakład należą: odbywająca się corocznie od 2002 roku Ogólnopolska Sesja Warsztatowa "Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych", a także liczne koncerty interpretacji ruchowych utworów muzycznych, często towarzyszące odbywającym się w Uczelni konferencjom i sesjom naukowym. Pracownicy Zakładu Rytmiki współpracują też z zagranicznymi ośrodkami, m.in. w Wiedniu i Genewie (w 2007 roku, w ramach organizowanego przez Instytut Jaques-Dalcroze’a XXXIV w Genewie Międzynarodowego Kongresu Rytmiki, pedagodzy i studenci wykonali podczas koncertu Orawę Wojciecha Kilara).

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności