Treść podstrony

Pomoc materialna/stypendia

1.
STYPENDIA MINISTRA NA ROK 2023/2024
Pobierz
2.
Wniosek o stypendium ministra
Pobierz
3.
Załącznik do wniosku o stypendium ministra - oświadczenie
Pobierz
4.
Rozporządzenie MKiDN w sprawie stypendium ministra
Pobierz
5.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr zimowy - 2023/2024
Pobierz
6.
REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
Pobierz
7.
Aneks nr 1/2022 z dn. 28 marca 2022 r. do Regulaminu świadczeń
Pobierz
8.
Aneks nr 2/2022 z dn. 28 września 2022 r. do Regulaminu świadczeń
Pobierz
9.
Aneks nr 3/2023 z dn. 19 września 2023 r. do Regulaminu świadczeń
Pobierz
10.
Zarządzenie Rektora nr 6/9/2023 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr zimowy 2023/2024
Pobierz
11.
Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024
Pobierz
12.
Zanim wypełnisz wniosek - przeczytaj - załącznik nr 6 informacje dla studentów
Pobierz
13.
załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2023/2024
Pobierz
14.
załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY)
Pobierz
15.
załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie działalności gospodarczej
Pobierz
16.
załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości
Pobierz
17.
załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium
Pobierz
18.
załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium
Pobierz
19.
załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2023/2024
Pobierz
20.
załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia
Pobierz
21.
załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2023/2024
Pobierz
22.
załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2022/2023
Pobierz
23.
załącznik nr 5 - informacja o numerze rachunku bankowego
Pobierz
24.
INFORMACJA - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
Pobierz
25.
Kredyt studencki 2022/2023 - informacja
Pobierz
26.
Zarządzenie w sprawie ustalenia grupy najlepszych absolwentów - kredyt studencki
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie