Treść podstrony

Zakład Skrzypiec

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni:

Historia i działalność Zakładu

Zakład Skrzypiec został powołany w 2013 roku w trosce o harmonijny rozwój obszaru wiolinistyki naszej Uczelni. Jednym z jego głównych celów jest kształtowanie nowej jakości artystycznej i dydaktycznej, stwarzającej ogromne możliwości wyzwolenia kolosalnego potencjału tkwiącego w naszym regionie. Pragniemy nawiązać do lat szczególnego rozkwitu śląskiej wiolinistyki, którego świadkami byliśmy w kilku dekadach ubiegłego stulecia, w czasach gdy na czele Katedry Instrumentów Smyczkowych stali, nieżyjący już profesorowie - Stanisław Mikuszewski czy Stanisław Lewandowski.

Dziś pracownikami Zakładu są znakomici instrumentaliści - laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych, koncertmistrzowie, koncertujący artyści i uznani wykładowcy. Na jego czele stoi prof. dr hab. Szymon Krzeszowiec, skrzypek i kameralista - ceniony artysta o powszechnie uznanym dorobku. Z Zakładem ściśle współpracuje wybitny pedagog prof. Roman Lasocki, z którego klasy wyszło wielu renomowanych skrzypków, reprezentujących obszar wiolinistyki kilku pokoleń solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych najwyższej rangi.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie