Treść podstrony

Wydział Instrumentalny

Wydział powstał w 2019 roku w wyniku zmiany struktury Uczelni. W ramach Wydziału prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Kształcenie studentów nakierowane jest na przygotowanie do samodzielnej pracy w charakterze solisty, muzyka zespołów orkiestrowych i kameralnych oraz do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych.

Władze Wydziału:


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie