Treść podstrony

Współpraca z zagranicą

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów, Akademii Muzycznych, Wyższych Szkół Muzycznych (AEC).
Uczelnia organizuje liczne międzynarodowe imprezy muzyczne – koncerty, kursy mistrzowskie, warsztaty, seminaria oraz kursy. Szczegółową informację znaleźć można na stronach dotyczących działalności artystycznej i edukacyjnej uczelni.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach aktywnie uczestniczy w programie Erasmus. Szczegółowe informacje o założeniach programu i możliwościach dla naszych studentów i pedagogów znaleźć można na osobnej stronie.

Oprócz stypendiów w ramach Erasmusa studenci mogą ubiegać się również o stypendia rządu niemieckiego DAAD (www.daad.pl) i stypendia rządu austriackiego CEEPUS.

Inne oferty stypendialne znaleźć można na stronach:
www.buwiwm.edu.pl

Ponadto - na podstawie dwustronnych umów Akademia jest w stałym kontakcie z School of Music w Louisville (USA), Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy), Sumskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki (Ukraina) oraz Instytutem Pedagogicznym w Kecskemet (Węgry). W ramach tych umów odbywa się wymiana pedagogów i studentów; organizowane są projekty: koncerty, seminaria, warsztaty, konferencje.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie