Treść podstrony

Akademicka Orkiestra Barokowa

zespoly_09

Akademicka Orkiestra Barokowa (AOB) powstała w październiku 2008 roku z inicjatywy prof. Marka Toporowskiego. Początkowo funkcjonowała w ramach Katedry Organów i Klawesynu, a od 2012 roku - po podziale katedr – działa w ramach Katedry Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych. Projekty orkiestrowe prowadzone były wymiennie przez prof. Marka Toporowskiego i dr Martynę Pastuszkę, z czasem również przez innych pracowników katedry oraz zaproszonych gości. W 2017 roku decyzją Rektora, prof. Władysława Szymańskiego, prowadzenie orkiestry przejął nowo mianowany kierownik Katedry Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych dr hab. Marek Pilch.

Działalność Akademickiej Orkiestry Barokowej, podobnie jak funkcjonowanie klas instrumentów dawnych, w początkowym okresie miało charakter pionierski. Zarówno na uczelni katowickiej, jak też w środowisku górnośląskim, brakowało wcześniej tego rodzaju tradycji wykonawczych. Powstanie AOB było możliwe z jednej strony dzięki rozwijanej przez prof. Marka Toporowskiego kameralistyce opartej na świadomości zagadnień stylistycznych, umiejętności realizacji basso continuo i znajomości specyfiki historycznych instrumentów klawiszowych, z drugiej strony zaś dzięki otwarciu nowych klas historycznych instrumentów smyczkowych: klasy skrzypiec barokowych dr Martyny Pastuszki i klasy wiolonczeli barokowej oraz violi da gamba Marka Caudla (kontynuowanych obecnie przez dra Krzysztofa Firlusa w zakresie gry na violi da gamba oraz Tomasza Pokrzywińskiego na wiolonczeli barokowej).

Te dwa impulsy, połączone z entuzjazmem i energią pedagogów, zaowocowały wzmożoną aktywnością na polu muzyki dawnej wśród studentów i absolwentów. Już po 2000 roku zaczęły powstawać na Śląsku zespoły muzyki dawnej zakładane przez muzyków wywodzących się z wciąż stosunkowo młodego środowiska muzyki dawnej katowickiej Akademii Muzycznej. Powstały zespoły: Parnassos (działający w latach 2001-2015), Extempore (2007), Overton (2015), Trio ohne Worte (2015) oraz {oh!} Orkiestra Historyczna, której koncertmistrzem i dyrektorem artystycznym jest dr Martyna Pastuszka. Zespoły te trafiły na podatny grunt i dobry czas. Zmieniająca się ogólna sytuacja społeczno-kulturowa w Polsce, rosnąca obecność muzyki dawnej w mediach i w instytucjach kultury czy powstanie tzw. „rynku muzyki dawnej”, dały możliwości zawodowego wykonawstwa muzyki dawnej.

Działalność AOB jest związana z tym kontekstem. W skład zespołu wchodzą głównie studenci klas prowadzonych w ramach Katedry Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych, w której obecnie prowadzone są następujące instrumenty: klawesyn, fortepian historyczny, lutnia, skrzypce, wiolonczela, viola da gamba, flet traverso. Studenci tych klas realizują przedmiot AOB w ramach siatki godzin. Dodatkowo w wybranych projektach uczestniczą instrumentaliści grający na instrumentach współczesnych, wybierający AOB jako przedmiot dodatkowy w ramach studiów II stopnia.

Ponadto do poszczególnych projektów zapraszani są gościnnie absolwenci lub muzycy spoza uczelni, bardzo często współwykonawcami są pedagodzy pracujący w katedrze. Poszczególne projekty prowadzone są we współpracy z innymi podmiotami uczelni, np. z chórami i solistami Wydziału Wokalno-Aktorskiego a także z solistami spoza uczelni. Ze względu na specyfikę muzyki dawnej, w której konieczna jest duża elastyczność doboru składu instrumentów, część koncertów AOB realizowana jest w małych składach, tak iż różnica między zespołem orkiestrowym a kameralnym jest płynna. Dzięki temu, w ramach AOB możliwe jest wykonanie kilku koncertów rocznie. Projekty AOB obejmują również muzykę klasyczną z wykorzystaniem fortepianów historycznych.
 

zespoly_10


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie