Treść podstrony

Wybory 2024

1.
Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2024r. ws. ukonstytuowania się Uczelnianej Komisji Wyborczej
Pobierz
2.
Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2024r. - ordynacja wyborcza (dot. Kolegium Elektorów)
Pobierz
3.
Komunikat nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 stycznia 2024r. (terminarz czynności wyborczych)
Pobierz
4.
Oświadczenie kandydata na członka Kolegium Elektorów wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie - formularz do pobrania
Pobierz
5.
Komunikat nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2024r. (skład Kolegium Elektorów)
Pobierz
6.
Komunikat Przewodniczącego Rady Uczelni z dnia 5 lutego 2024r. - informacja o wpłynięciu pisma 13 członków Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ze wskazaniem kandydatury na Rektora
Pobierz
7.
Komunikat nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2024r. (wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów)
Pobierz
8.
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2024r. (oświadczenie Prezesa Zarządu MWC sp. z o.o. w Poznaniu dot. systemu Głosuj24)
Pobierz
9.
Załącznik nr 2 do Komunikatu nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 lutego 2024r. (lista kandydatów do Kolegium Elektorów)
Pobierz
10.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2024r. w sprawie wyboru kandydatów do Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Pobierz
11.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2024r. w sprawie wyboru kandydatów do Kolegium Elektorów w grupie ,,pozostałych nauczycieli akademickich"
Pobierz
12.
Komunikat nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2024r. - wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów w grupie ,,pozostałych nauczycieli akademickich" - powtórne głosowanie
Pobierz
13.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2024r. - wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów w grupie ,,pozostałych nauczycieli akademickich"
Pobierz
14.
Komunikat nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2024r. - skład Kolegium Elektorów
Pobierz
15.
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2024r. - skład Kolegium Elektorów
Pobierz
16.
Komunikat nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2024r. - spotkanie przedwyborcze z kandydatem na Rektora
Pobierz
17.
Komunikat nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2024r. - lista kandydatów na stanowisko Rektora
Pobierz
18.
Komunikat nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2024r. - wybory Rektora
Pobierz
19.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2024r. w sprawie wyboru Rektora na kadencję 2024-2028
Pobierz
20.
Oświadczenie kandydata na członka Senatu wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie - formularz do pobrania
Pobierz
21.
Oświadczenie lustracyjne - formularz do pobrania
Pobierz
22.
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - formularz do pobrania
Pobierz
23.
Komunikat nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2024r. - wybory członków Senatu
Pobierz
24.
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2024r. - lista kandydatów do Senatu
Pobierz
25.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 29 maja 2024r. w sprawie wyboru członków Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Pobierz
26.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 29 maja 2024r. w sprawie wyboru członków Senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
Pobierz
27.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 29 maja 2024r. w sprawie wyboru członków Senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowisko profesora lub profesora uczelni
Pobierz
28.
Komunikat nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2024r.- wybory członków Senatu - głosowanie uzupełniające
Pobierz
29.
Wyniki głosowania przeprowadzonego w dniu 4 czerwca 2024r. w sprawie wyboru członków Senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni - głosowanie uzupełniające
Pobierz
30.
Komunikat nr 13 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 4 czerwca 2024 r. - skład Senatu
Pobierz
31.
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 13Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 4 czerwca 2024 r. - skład Senatu
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie