Treść podstrony

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Sala koncertowa NOSPR

29.09.2023 16:00

Po raz drugi odbędzie się wspólna inauguracja roku akademickiego organizowana przez katowickie uczelnie publiczne tworzące Konsorcjum Akademickie Katowice Miasto Nauki.

Nazwa uroczystości „Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w Województwie Śląskim” nawiązuje do ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego rok 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim.

Ceremonia odbędzie się 29 września 2023 roku o godz. 16.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zostanie poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta w towarzystwie zespołów folklorystycznych, a zwieńczona koncertem.

Program części oficjalnej:

 • uroczysty przemarsz orszaków rektorskich
 • rozpoczęcie uroczystości
 • przemówienia inauguracyjne rektorów
 • immatrykulacja i ślubowanie doktorantów
 • wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Sławka „Andante moderato”. Melancholia Akademii

Oprawa artystyczna części oficjalnej:

 • Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”,
 • Akademicki Chór Politechniki Śląskiej,
 • „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego,
 • Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KONCERT
wystąpią:
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
pod dyrekcją Néstora Bayony
Władysław Szymański - organy


W programie:
Léon Boëllmann – Suita gotycka

 • Chorał
 • Menuet gotycki
 • Modlitwa
 • Toccata

Stanisław Moniuszko – Uwertura koncertowa „Bajka”
Stanisław Moniuszko – Uwertura do opery „Halka”
Stanisław Moniuszko – Mazur z opery „Halka”
Wojciech Kilar – Suita z filmu „Pan Tadeusz”


Rejestracja

Udział w uroczystości należy zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 22 września 2023 roku.

Klauzula informacyjna RODO

Organizatorzy

Organizatorem inauguracji jest Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Miasto Katowice, Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Patronat i partnerzy

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Minister Sportu i Turystyki,
 • Minister Zdrowia.

Partnerem wydarzenia jest:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Partnerem instytucjonalnym jest:

 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Wydarzenia

Zobacz wszystkie