Treść podstrony

Pomoc materialna/stypendia

1.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr letni - 2020/2021
Pobierz
2.
REGULAMIN ŚWIADCZEŃ w roku 2020/2021
Pobierz
3.
Zanim wypełnisz wniosek - przeczytaj - załącznik nr 7 informacje rok akad. 2020/2021
Pobierz
4.
załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2020/2021
Pobierz
5.
załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY))
Pobierz
6.
załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie działalności gospodarczej
Pobierz
7.
załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości
Pobierz
8.
załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium
Pobierz
9.
załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium
Pobierz
10.
załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2020/2021
Pobierz
11.
załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2020/2021
Pobierz
12.
załącznik nr 5- wniosek o stypendium rektora - doktoranci rok akad. 2020/2021
Pobierz
13.
załącznik nr 6 - informacja o numerze rachunku bankowego
Pobierz
14.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne
Pobierz
15.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr letni 2020/2021
Pobierz
16.
Zarządzenie Rektora nr 2/10/2019 w sprawie wysokości świadczeń dla doktorantów
Pobierz
17.
Tryb składania wniosków pomocy materialnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii,
Pobierz
18.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW - stypendium socjalne, stypendium rektora - 2020/2021
Pobierz
19.
INFORMACJA zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie