Treść podstrony

Pomoc materialna/stypendia

1.
Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku 2023/2024 (semestr letni)
Pobierz
2.
STYPENDIA MINISTRA NA ROK 2023/2024
Pobierz
3.
Wniosek o stypendium ministra
Pobierz
4.
załącznik do wniosku o stypendium ministra - oświadczenie
Pobierz
5.
Rozporządzenie MKDNiS w sprawie stypendium ministra
Pobierz
6.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr zimowy - 2023/2024
Pobierz
7.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM
Pobierz
8.
Aneks nr 1/2022 z dn. 28 marca 2022 r. do Regulaminu świadczeń
Pobierz
9.
Aneks nr 2/2022 z dn. 28 września 2022 r. do Regulaminu świadczeń
Pobierz
10.
Aneks nr 3/2023 z dn. 19 września 2023 r. do Regulaminu świadczeń
Pobierz
11.
Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024
Pobierz
12.
Zarządzenie Rektora nr 6/9/2023 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr zimowy 2023/2024
Pobierz
13.
zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - załącznik nr 6 -informacje dla studentów rok akad. 2023/2024
Pobierz
14.
załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2023/2024
Pobierz
15.
załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu(OBOWIĄZKOWY)
Pobierz
16.
załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej
Pobierz
17.
załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości
Pobierz
18.
załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium
Pobierz
19.
załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium
Pobierz
20.
załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2023/2024
Pobierz
21.
załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia
Pobierz
22.
załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2023/2024
Pobierz
23.
załącznik nr5 - informacja o numerze rachunku bankowego
Pobierz
24.
załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2023/2024
Pobierz
25.
Tryb składania wniosków pomocy materialnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii
Pobierz
26.
INFORMACJA zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
Pobierz
27.
Zarządzenie w sprawie ustalenia grupy najlepszych absolwentów - kredyt studencki
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie