Treść podstrony

Opłaty

1.
Zarządzenie Rektora nr 2/7/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/7/2023 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat
Pobierz
2.
Zarządzenie Rektora nr 1/7/2023 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat
Pobierz
3.
Zarządzenie Rektora nr 5/7/2022 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat
Pobierz
4.
Zarządzenie Rektora nr 4/7/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/5/2019 z dnia 24 maja 2019r
Pobierz
5.
Zarządzenie Rektora nr 1/8/2021 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat
Pobierz
6.
Zarządzenie Rektora nr 2/8/2020 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat
Pobierz
7.
Zarządzenie Rektora nr 5/5/2019 w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat
Pobierz
8.
Załącznik nr 1 do do Zarządzenia nr 5/5/2019 Rektora AM
Pobierz
9.
Załącznik nr 2 do do Zarządzenia nr 5/5/2019 Rektora AM
Pobierz
10.
Zarządzenie Rektora nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków.
Pobierz
11.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2018 /2019
Pobierz
12.
Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
Pobierz
13.
Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018
Pobierz
14.
Zarządzenie Rektora AM nr 17/2011 w sprawie opłat za wydanie dokumentów
Pobierz
15.
Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2018/2019- studia podyplomowe
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie