Treść podstrony

Opłaty

1.
Zarządzenie Rektora 2/4/2023 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2023/2024
Pobierz
2.
Aneks 1 do zarządzenia 4/5/2019 w sprawie: ustalanie trybu i warunków zwalniania i zwrotu opłat
Pobierz
3.
Zarządzenie Rektora nr 5/4/2022 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2022/2023
Pobierz
4.
Zarządzenie Rektora nr 1/4/2021 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2021/2022
Pobierz
5.
Zarządzenie Rektora nr 6/4/2020 w sprawie opłat pobieranych od studentów w roku 2020/2021
Pobierz
6.
Zarządzenie Rektora nr 2/4/2020 w sprawie obniżenia opłaty za kształcenie
Pobierz
7.
Zarządzenie Rektora nr 4/5/2019 w sprawie ustalenia trybu i warunków zwalniania oraz zwrotu opłat
Pobierz
8.
Zarządzenie Rektora nr 10/4/2019 w sprawie opłat pobieranych od studentów
Pobierz
9.
Załącznik nr 1 Opłaty za usługi edukacyjne na rok 2019/2020
Pobierz
10.
Zarządzenie Rektora nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
Pobierz
11.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/9/2018 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2018 /2019
Pobierz
12.
Zarządzenie Rektora nr 2/9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków..
Pobierz
13.
Załącznik nr 1 do zadządzenia nr 2 /9/2017 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w roku 2017/2018
Pobierz
14.
Zarządzenie Rektora AM nr 6/9/2018 w sprawie opłat za wydanie dokumentów
Pobierz
15.
Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2018/2019 studia niestacjonarne
Pobierz

Wydarzenia

Zobacz wszystkie