Treść podstrony

Preludia op. 1 i Etiudy op. 4 Karola Szymanowskiego. Zagadnienia interpretacyjne

Joanna Domańska
Wydanie: Katowice 2023
Numer: ISBN 978-83-62156-37-5
Objętość: 118 str.
Dostępność: 17
Cena: 58.00 zł

W ostatnich latach Preludia op. 1 i Etiudy op. 4 Karola Szymanowskiego coraz częściej pojawiają się w repertuarze pedagogicznym. Interpretacje młodych adeptów sztuki pianistycznej pokazują, że Preludia – pomimo pozornie prostej faktury – stawiają przed wykonawcą szereg problemów artystycznych, natomiast Etiudy – mimo, że nie są utworami par excellence wirtuozowskimi – charakteryzują się znacznym stopniem trudności.

Do rąk czytelnika trafia pionierskie opracowanie opisujące te kompozycje z perspektywy wykonawcy. Książka przedstawia analizę problemów wykonawczych w poszczególnych utworach i propozycje ich rozwiązania. Zawiera porównanie materiału nutowego pięciu różnych wydawnictw i podejmuje próbę skorygowania błędów tekstowych. Podaje cenne z perspektywy wykonawcy propozycje aplikatury, pedalizacji, ułatwień fakturalnych.

Zapis Szymanowskiego jest skomplikowany i wieloznaczny, wymaga poświęcenia dużej ilości czasu na jego odczytanie i analizę. Z kolei pobieżny kontakt z tekstem nie pozwala zauważyć oczywistych rozwiązań, które są w nim ukryte. Te spostrzeżenia, jak również przekonanie autorki, że tylko całkowite pokonanie trudności technicznych gwarantuje dotarcie do prawdziwego przesłania muzyki Szymanowskiego były motywacją do napisania tego opracowania.

Książka skierowana jest do młodych pianistów-wykonawców i do pedagogów.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie