Treść podstrony

Organy na Śląsku VIII

Wydanie: Katowice 2021
Numer: ISBN: 978-83-955787-9-3
Objętość: 406 str.
Redakcja: Michał Duźniak
Dostępność: 28
Cena: 45.00 zł

Wieloaspektowe podejście do problematyki organów charakteryzuje najnowsze efekty badań naukowców, ukazane w VIII tomie "Organów na Śląsku". Zawiera on artykuły o tematyce historycznej (J. Gembalski, P. Kadłubek, M. Kogut), oparte o materiały znajdujące się w archiwach (ks. F. Koenig, A. Gembalska-Krym, P. Matoga), dotyczące działalności organmistrzów (W. Brylla, M. Duźniak, A. Gładysz, A. Prasał), będące relacją z prac remontowych (S. Pielczyk), dotyczące współczesnych realizacji w zakresie budownictwa organowego (B. Tabisz, Ł. Steczek) oraz z zakresu wykorzystania technologii haptycznej w budownictwie organowym (P. Kowol, P. Nowak).

Organy na Śląsku VIII
Organy na Śląsku VIII

Wieloaspektowe podejście do problematyki organów charakteryzuje najnowsze efekty badań naukowców, ukazane w VIII tomie "Organów na Śląsku". Zawiera on artykuły o tematyce historycznej (J. Gembalski, P. Kadłubek, M. Kogut), oparte o materiały znajdujące się w archiwach (ks. F. Koenig, A. Gembalska-Krym, P. Matoga), dotyczące działalności organmistrzów (W. Brylla, M. Duźniak, A. Gładysz, A. Prasał), będące relacją z prac remontowych (S. Pielczyk), dotyczące współczesnych realizacji w zakresie budownictwa organowego (B. Tabisz, Ł. Steczek) oraz z zakresu wykorzystania technologii haptycznej w budownictwie organowym (P. Kowol, P. Nowak). Znaczna ilość niezbadanych dotąd obszarów organologii świadczy o dalszej potrzebie prowadzenia badań, których rezultaty przyczyniają się do poznawania naszego dziedzictwa. Niniejsza książka zawiera artykuły o charakterze przyczynkowym, zbiorczym, uzupełniającym i nowatorskim. Dopełnieniem prezentowanej treści jest obszerny materiał ilustracyjny.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie