Treść podstrony

Koncert na orkiestrę smyczkową

Jacek Glenc
Wydanie: Katowice 2021
Numer: ISMN: 979-0-801570-04-8
Objętość: 46 str. + 5 głosów
Dostępność: 24
Cena: 32.00 zł

Koncert na orkiestrę smyczkową powstał na początku 2020 roku i dedykowany został Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 100-lecia Jego Urodzin. Prawykonanie tej kompozycji odbyło się 8 września 2020 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wykonawcą była Orkiestra Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Koncert posiada 4-częściową budowę formalną - cz. I Motorizato con fuoco, cz. II - Ostinato, cz. III - Misterioso, cz. IV - Finale - Motorizato con fuoco. Cechą charakterystyczną tego dzieła jest dominująca motoryka, która jest elementem formotwórczym każdej z części.

Koncert na orkiestrę smyczkową
Koncert na orkiestrę smyczkową

Koncert na orkiestrę smyczkową powstał na początku 2020 roku i dedykowany został Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 100-lecia Jego Urodzin. Prawykonanie tej kompozycji odbyło się 8 września 2020 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wykonawcą była Orkiestra Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Koncert posiada 4-częściową budowę formalną - cz. I Motorizato con fuoco, cz. II - Ostinato, cz. III - Misterioso, cz. IV - Finale - Motorizato con fuoco. Cechą charakterystyczną tego dzieła jest dominująca motoryka, która jest elementem formotwórczym każdej z części. Kulminację ekspresji stanowi utrzymana w metrum 54 trzecia część Koncertu, w której faktura nabudowywana jest konsekwentnie pojawiającymi się na stałe miary taktu dźwiękami - punktami, tworząc swoiste "piramidy" akordowe, dające w całokształcie wrażenie brzmieniowego zawieszenia w przestrzeni wielodźwiękowej bryły akordowej. Ta zasadniczo odbiegająca charakterem od pozostałych część w rozwoju swej narracji wzbogacona zostaje niezwykle liryczną linią melodyczną o rysunku sinusoidalnym, prowadzoną w wysokim rejestrze partii pierwszych skrzypiec.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie