Treść podstrony

Dzieło jako system i autobiografia. Poetyka muzyki Andrzeja Krzanowskiego

Magdalena Stochniol
Wydanie: Katowice 2023
Numer: ISBN 978-83-968223-1-4
Objętość: 290 str.
Dostępność: 16
Cena: 49.00 zł

Jest to pierwsza tak obszerna monografia twórczości wybitnego kompozytora, przedstawiciela pokolenia stalowowolskiego – Andrzeja Krzanowskiego. Książka dzieli się na dwie części: człowiek i dzieło oraz spojrzenie z perspektywy – interpretacje. W pierwszej z nich sformułowane zostały elementy estetyki kompozytorskiej w oparciu o autorefleksję twórczą Krzanowskiego. Autorka omówiła wybrane aspekty biograficzne, warsztatowe i gatunkowe w odniesieniu do form instrumentalnych. Część druga koncentruje się na elementach warsztatowych w odniesieniu do teorii systemów, a także na kwestiach stylistycznych i hermeneutycznych w kontekście autobiograficznych cech tej twórczości. Szerszą ramę dla interpretacji stanowią paralele literackie, związane m.in. z poetyką Nowej Fali oraz problematyką badań gatunków autobiograficznych.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie