Treść podstrony

W akcie solidarności z Ukrainą

Opublikowano: 28.02.2022

Protestujemy przeciwko wojnie i niszczeniu stabilizacji politycznej z wielkim trudem budowanej w Europie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Tworzone z mozołem modele i struktury współpracy międzynarodowej legły w gruzach w jednej chwili – zastąpiły je strach, obawa, a nawet trwoga o przyszłość ludzkości.

Podstawowym prawem każdego człowieka jest prawo do życia w pokoju i wolności. Nikt nie może nikogo tych przywilejów pozbawić. Dyktatorzy uzurpują sobie prawo do decydowania o losie społeczeństw; wciągają je w wojnę kierując się pychą, nienawiścią i kłamstwem.

Każda wojna jest zbrodnią przeciwko ludzkości, powoduje śmierć, ból i zniszczenie. Nie rozwiązuje żadnego problemu, a tworzy wiele nowych. Oczekujemy natychmiastowego zaprzestania agresji i podjęcia rozmów pokojowych.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oferuje swoją aktywną pomoc obywatelom Ukrainy. Na specjalnie utworzony adres e-mail:  pomoc@am.katowice.pl przyjmujemy wszelkie sygnały od osób i o osobach, które potrzebują wsparcia. Na każdą wiadomość odpowiemy i nikogo nie pozostawimy samemu sobie. Jednocześnie apelujemy do wszystkich o zaangażowanie się w indywidualną pomoc poszkodowanym w działaniach wojennych obywatelom Ukrainy.

Rektor
Prof. dr hab. Władysław Szymański

Wydarzenia

Zobacz wszystkie