Treść podstrony

Kategoria A dla Akademii

Decyzją nr 12/802/2022-1 z dnia 19 stycznia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki przyznał
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
kategorię naukową A
w dyscyplinie sztuki muzyczne

Wydarzenia

Zobacz wszystkie