Treść podstrony

Zapraszamy na kolejną wystawę z okazji 50-lecia Katedry Kameralistyki

Biblioteka Akademii Muzycznej w Katowicach zaprasza na wystawę z okazji 50-lecia Katedry Kameralistyki, na której, obok historii katedry, prezentowane są sylwetki profesorów Marii Szwajger-Kułakowskiej, Stanisława Michalika i Wiesława Grochowskiego. Ich działalność w zespołach kameralnych oraz wybitne osiągniecia artystyczne, naukowe i dydaktyczne przedstawione zostały w postaci fotografii, afiszy i programów rozlicznych koncertów, recitali, konkursów, warsztatów i innych imprez muzycznych.

Wystawa czynna będzie w patio Akademii w dniach 29.05.2023 – 15.06.2023.

Stanisław Michalik
Stanisław Michalik
Maria Szwajger-Kułakowska
Maria Szwajger-Kułakowska
Wiesław Grochowski
Wiesław Grochowski

Wydarzenia

Zobacz wszystkie