Treść podstrony

Urszula Ptasińska (1937-2023)

Ptasińska Urszula (z d. Bula) urodziła się 17 sierpnia 1937 roku w Cieszynie. W 1944 roku została przyjęta do szkoły podstawowej w Tychach. Po II wojnie światowej uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Katowicach-Ochojcu. W latach 1952-1957 kontynuowała naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku. W 1962 roku zdała maturę w Państwowym Liceum Muzycznym w Katowicach. Podjęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Marii Uszok i uzyskała dyplom w 1968 roku. Przez 30 lat (od marca 1960 roku) pracowała w Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Zajmowała się opracowaniem zbiorów czasopism, mikrofilmów, wprowadzeniem nowych pozycji do systemu katalogu bibliotecznego i wymianami międzynarodowymi. Po śmierci dr. Karola Musioła przejęła funkcję p.o. dyrektora. Jest autorką opracowań bibliograficznych dorobku twórczego pracowników Akademii Muzycznej oraz artykułów o Karolu Musiole i muzycznych zbiorach bibliotek cieszyńskich.

Zmarła 8 grudnia 2023 roku.

Urszula Ptasińska
Urszula Ptasińska

Wydarzenia

Zobacz wszystkie