Treść podstrony

Katalogi kartkowe

Oprócz katalogu elektronicznego funkcjonują w Bibliotece także katalogi kartkowe:
 

Katalogi kartkowe alfabetyczne

Katalogi alfabetyczne są podstawowymi spisami dokumentów znajdujących się w Bibliotece. Opisują zbiory Biblioteki ze względu na cechy zewnętrzne dokumentu (autor, tytuł dzieła).

Katalog kartkowy rejestruje pozycje zakupione przed marcem roku 2007 i nie jest już uzupełniany. Należy z niego korzystać, gdy poszukiwanego wydawnictwa nie ma w bazie komputerowej. Zamawianie dzieła, którego opis został znaleziony w katalogu kartkowym odbywa się poprzez wypisanie zamówienia.

W Bibliotece dostępne są katalogi alfabetyczne kartkowe: książek, nut, czasopism, dokumentów dźwiękowych, rękopisów muzycznych, literackich, afiszy, programów, ex librisów muzycznych, ikonografii.

Katalogi kartkowe systematyczne

Oprócz katalogów alfabetycznych opisujących zbiory Biblioteki, o zbiorach informują katalogi systematyczne uszeregowane według klasyfikacji wewnętrznej Biblioteki, w których podstawą opisu jest treść dokumentu. Są one bardzo pomocne wtedy, gdy nie znamy autora ani tytułu poszukiwanego dzieła.

Dostępne są katalogi systematyczne kartkowe: książek, nut oraz dokumentów dźwiękowych.

Ponieważ Biblioteka uzupełnia katalog elektroniczny o zbiory starsze, należy w pierwszej kolejności przeszukać katalog elektroniczny OPAC.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie