Treść podstrony

Historia Biblioteki

Biblioteka jest jednym z ważniejszych źródeł kultury.
Jest magazynem całej naszej wiedzy.
W bibliotece doznaje się uczucia obecności wielkiego kapitału,
który bezgłośnie przynosi nie dające się obliczyć odsetki.

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą i największą biblioteką muzyczną na Górnym Śląsku.
Biblioteka swoją działalność rozpoczęła 1 września 1945 roku. Bazowano wówczas na skromnych zasobach wydawnictw ocalałych po Śląskim Konserwatorium. Zbiory uzupełniano dzięki zakupom, darowiznom różnego pochodzenia oraz wymianom. W dużej mierze do wzrostu stanu liczbowego zbiorów przyczynił się pierwszy kierownik Biblioteki mgr Marian Rząca. W 1958 roku kierownictwo placówki objął dr Karol Musioł. Z jego inicjatywy w Bibliotece urządzono i otwarto gabinet słuchania muzyki oraz pierwszą w kraju naukową czytelnię muzyczną z księgozbiorem podręcznym. Od roku 1960 Biblioteka zaczęła prowadzić szeroką wymianę międzybiblioteczną nie tylko w skali krajowej ale także międzynarodowej. Nawiązała porozumienie z placówkami, m. in.: Anglii, Austrii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Jugosławii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Węgier i ówczesnego Związku Radzieckiego. W 1968 roku powołano przy Bibliotece Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, którego celem było gromadzenie rękopisów, dokumentów i druków związanych z życiem muzycznym Śląska oraz upowszechnianie wiedzy o śląskiej kulturze muzycznej. W roku 1970 decyzją Ministra Kultury i Sztuki, Bibliotekę wpisano w poczet Międzynarodowej Federacji Bibliotek Muzycznych (Association Internationale des Bibliotheques Musicales) z prawami członka korporatywnego. Dwa lata później placówka otrzymała nazwę i uprawnienia Biblioteki Głównej. Talent organizacyjny dyrektora Karola Musioła sprawił, że z Biblioteki katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej uczynił placówkę prowadzącą oprócz działalności podstawowej szereg interesujących akcji upowszechnieniowych: koncertowych, naukowych i wydawniczych. Zapoczątkował wiele ciekawych inicjatyw – prelekcji, wystaw, audycji muzycznych i filmowych. Warto zaznaczyć, że Biblioteka została uhonorowana odznaczeniem w postaci Medalu Elsnerowskiego, jaki nadano jej za działalność w zakresie upowszechniania muzyki.

Aktualnie zbiory Biblioteki liczą 140 tys. woluminów, w tym nuty, książki, czasopisma, starodruki, rękopisy, dokumenty życia muzycznego i dokumenty dźwiękowe. W jej zbiorach znajdują się pamiątki osobiste przedstawicieli Młodej Polski w muzyce: Grzegorza Fitelberga i Ludomira Różyckiego, rękopisy literackie i muzyczne m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Stefana Kisielewskiego, autograf Franza Liszta, a także kolekcja znaczków pocztowych i ekslibrisów o tematyce muzycznej. Szczególną wartość przedstawia pierwodruk młodzieńczego Poloneza g-moll Fryderyka Chopina, wydanego w Warszawie w 1817 roku przez J. I. Cybulskiego, z własnoręczną dedykacją kompozytora dla J. Białobłockiego.
W obszernych zasobach dokumentów życia muzycznego znajdują się historyczne afisze z XIX wieku. Bogaty jest również zasób rękopisów literackich dotyczących muzyki.

W roku 2007 zmieniła się siedziba Biblioteki. Zbiory zostały przeniesione z pomieszczeń znajdujących się w gmachu Akademii Muzycznej przy ul. Wojewódzkiej 33 do nowo wybudowanego budynku Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "Symfonia".

Od 2008 roku Biblioteka jest członkiem projektu "Śląska Biblioteka Cyfrowa", którego celem jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

W listopadzie 2011 r. Biblioteka nawiązała współpracę bierną z katalogiem centralnym NUKAT.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie