Treść podstrony

Czasopisma i książki pełnotekstowe

SERWISY Z CZASOPISMAMI W WOLNYM DOSTĘPIE:

  • ARIANTA - naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne - baza zawiera informacje oraz linki do 2636 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również te, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty
  • Biblioteka Nauki - Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).
  • Directory of Open Access Journals - baza naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie, zawierająca ponad 2000 tytułów z zakresu dyscyplin akademickich w tym m.in. sztuki, filozofii, edukacji.
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek - baza elektronicznych czasopism z różnych dziedzin nauki tworzona w Bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z 249 innymi bibliotekami niemieckimi. Ikoną z zielonym kółkiem oznaczone są tytuły w wolnym dostępie w wersji pełnotekstowej.
  • JURN directory (arts & humanities ejournals) - zawiera 4,000 linków do wybranych czasopism elektronicznych z zakresu sztuki i nauk społecznych. Czasopisma są dostępne bezpłatnie w całości, lub w znacznej części.

Wybrane tytuły czasopism: 

Annales UMCS, Artes

Aspekty Muzyki

De Musica

Edukacja Muzyczna

Interdisciplinary Studies in Musicology

Jazz Forum (1965-1989)

Konteksty Kształcenia Muzycznego

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Muzyka Polska (1928-1950)

Muzykalia

Notes Muzyczny

Polski Rocznik Muzykologiczny (1935-1936)

Pro Musica Sacra  (2012-2019)

Przegląd Muzyczny (1925-1931)

 


 

SERWISY Z KSIĄŻKAMI W WOLNYM DOSTĘPIE:

 


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie