Treść podstrony

Biblioteki cyfrowe

  • Federacja Bibliotek Cyfrowych - (FBC) umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych działających dzięki oprogramowaniu dLibra.
  • NINATEKA - serwis Narodowego Instytutu Audiowizualnego, w którym są dostępne etiudy filmowe, animacje, audycje radiowe i inne dzieła audiowizualne. W sumie ponad 2 tys. materiałów, z których wiele można oglądać bezpłatnie.
  • Śląska Biblioteka Cyfrowa - została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 roku. Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.
  • e-kolekcja czasopism polskich - projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów czasopism polskich, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.
  • Witold Rowicki - oficjalna strona polskiego dyrygenta, na której można znaleźć m. in. nagrania audio, wideo oraz fotografie.
  • Dziedzictwo Muzyki Polskiej w otwartym dostępie - baza zawiera ponad 25000 dokumentów i ponad 6500 transkrypcji cyfrowych unikatowych źródeł muzycznych od średniowiecza do początku XX wieku, w większości wcześniej niepublikowanych, ze zbiorów takich instytucji jak: Archiwum Jasnogórskie, Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Biblioteka Opactwa św. Wojciecha SS. Benedyktynek w Staniątkach, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Biblioteka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie