Treść podstrony

Bazy danych

  • Bibliografia Zawartości Czasopism - baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism polskich wydawanych w latach 1996 - 2004. 
  • EBSCOhost - umożliwia dostęp do pełnotekstowych baz danych. Zawierają one pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy tytułów czasopism. Dostęp do bazy z komputerów znajdujących się w Czytelni. 
  • Portal Muzyki Polskiej - bogata baza wiedzy na temat twórców, trendów myślowych, społeczeństwa i szeroko pojętej sztuki czasu rozbiorów (1795-1918) 
  • RISM - Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych (Répertoire International des Sources Musicales, „RISM”) zawiera ponad 700 tys. rekordów, głównie rękopisów muzycznych, z ponad 700 bibliotek i archiwów na całym świecie. Opisy zawierają m. in. dane dotyczące kompozytora, kopisty, tytułu utworu, czasu i miejsca powstania, obsady wokalnej i instrumentalnej, a także odesłania do literatury fachowej. Prawie każdą kompozycję można zidentyfikować za pomocą incipitu muzycznego.
  • Naxos Music Library - baza nagrań muzycznych dostępna z komputerów znajdujących się w Czytelni.
  • Wirtualna Biblioteka Nauki - umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy, do naukowych baz danych dostępnych na serwerach wydawców oraz serwerach ICM.  W skład licencji krajowej wchodzą: Elsevier, Scopus, SpringerLink, Web of Knowledge, Wiley Online Library.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie