Treść podstrony

Zubek Andrzej

prof. dr hab.

zdjęcie

Andrzej Zubek (ur. 06.04.1948 w Bielsku-Białej) – profesor sztuk muzycznych .


Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziałach:  Instrumentalnym  – kontrabas (1971) i Muzyki Rozrywkowej (1972). Kompozytor, aranżer, pianista i dyrygent.


Jeszcze w Liceum Muzycznym w Bielsku-Białej powołuje do życia zespół jazzowy, który jako „Kwartet Andrzeja Zubka” zdobywa swoje pierwsze laury na festiwalu Jazz nad Odrą ’67 we Wrocławiu. W trakcie studiów przemianowany  na „Silesian Jazz Quartet” działa w środowisku śląskim, koncertując i  biorąc  udział  w  niemalże wszystkich  festiwalach jazzowych w Polsce. W roku 1972, zaraz po ukończeniu studiów, Andrzej Zubek zostaje nauczycielem akademickim w macierzystej uczelni stając się głównym filarem Wydziału Muzyki Rozrywkowej. Powołuje do życia big-band  Akademii Muzycznej w Katowicach, pozostając jego leaderem do 2012 roku. Profesor Instytutu Jazzu prowadzący klasę kompozycji i aranżacji. Były dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w latach 1990-1996,  kierownik Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej (2001-2005), kierownik Katedry Kompozycji i Aranżacji (2005-2009).


Jego klasy: kontrabasu, fortepianu oraz kompozycji i aranżacji ukończyło ponad 160 absolwentów. Jest promotorem wielu dysertacji doktorskich oraz recenzentem prac habilitacyjnych i na tytuł profesora sztuk muzycznych.


Uznawany jest za jednego z nielicznych w Polsce specjalistów w zakresie prowadzenia orkiestr jazzowych. Swój program autorski realizuje w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie od roku 2003 prowadzi jedyną w Polsce specjalność „Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej”, którą ukończyło ponad 50 absolwentów.


W latach 70-tych XX wieku Andrzej Zubek ściśle współpracował z PR- i TV-Katowice w charakterze kierownika muzycznego, kompozytora, aranżera i dyrygenta wielu programów telewizyjnych.


W tym czasie rodzi się duet fortepianowy Banasik-Zubek, którego aktywność przypada na lata 1974-1984, od roku 1976 związany z zachodnioniemiecką firmą IDT-Music w Dusseldorfie koncertuje niemalże w całej Europie i nagrywa płyty.


Andrzej Zubek współpracował z Operetką Śląską (Gliwicki Teatr Muzyczny) w latach 1991-2000 jako  kierownik  muzyczny,  realizator  i  dyrygent wielu operetek i  musicali  („West Side Story”,  „Wiktoria i jej Huzar” , „Wiedeńska Krew”, „ My Fair Lady”, „Zorba”, „Król Włóczęgów”, „Porgy & Bess”, „Chicago”). Był pomysłodawcą, solistą i dyrygentem bogatego widowiska muzycznego zatytułowanego „Gershwin – malarz błękitu”. W latach 1998-2000 pełnił funkcję dyrektora artystycznego gliwickiej sceny.


Udzielał się również jako kierownik muzyczny i dyrygent w Teatrze Operetkowym    Narodni Divadlo Moravskoslezske w Ostrawie (Czechy), gdzie w latach 2002-2005 prowadził spektakle muzyczne.


Jako dyrygent współpracuje z wieloma big-bandami, orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi w Polsce. Bierze udział w licznych warsztatach jazzowych, prowadząc zajęcia z zespołami krajowymi i zagranicznymi.


W roku 2003 zaproszony przez władze uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej   im. Ludwika Solskiego w Krakowie prof. Andrzej Zubek pomagał w organizacji i realizacji nowej specjalności: wokalno-estradowej, na której prowadził grupowe zajęcia o nazwie „Seminarium wokalno-jazzowe”. W latach 2005-2018 prowadził zajęcia z zakresu „Piosenki”.


W roku 2007 zapoczątkował współpracę z Fundacją im. E. E. Czernego, z inicjatywy której w cyklu koncertów „W hołdzie Edwardowi Czernemu” prowadził orkiestry symfoniczne filharmonii w Jeleniej Górze, Olsztynie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i  Krakowie.


Ważniejsze jego kompozycje to: „Tryptyk na zespół wokalny i sekcję rytmiczną”,   „Etiudy na big-band”, „Swinging Cellos na cztery wiolonczele i fortepian” oraz musicale  „Sezam Ali Baby” i „Pantaleon i Wizytantki”.


Staraniem oficyny wydawniczej Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach opublikowano „Ogólne zasady aranżacji big-bandowej" i „Etiudy na big-band” autorstwa Andrzeja Zubka (2013, 2015).


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie