Treść podstrony

Struktura Uczelni

Rektor - prof. dr hab. Władysław Szymański

Prorektor ds. dydaktyki i nauki - prof. dr hab. Wanda Palacz
Prorektor ds. studentów i doktorantów - prof. dr hab. Jacek Glenc


Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

Dziekan - dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
Prodziekan - dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki – Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Nowak
          Zakład Teorii Muzyki – Kierownik – adt dr Magdalena Stochniol
Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej - Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
Katedra Dyrygentury Chóralnej - Kierownik - prof. dr hab. Władysław Szymański
Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki - Kierownik - dr hab. Grażyna Darłak, prof. AM
Katedra Muzykoterapii - Kierownik - dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM


Wydział Instrumentalny

Dziekan - prof. dr hab. Marek Nosal
Prodziekan - adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz

Katedra Akordeonu - Kierownik - dr hab. Piotr Chołołowicz, prof. AM
Katedra Fortepianu - Kierownik - dr hab. Magdalena Lisak, prof. AM
Katedra Gitary i Harfy - Kierownik - prof. dr hab. Wanda Palacz
Katedra Instrumentów Smyczkowych - Kierownik - prof. dr hab. Szymon Krzeszowiec
          Zakład Skrzypiec
          Zakład Wiolonczeli – Kierownik – dr hab. Natalia Kurzac-Kotula, prof. AM
Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych - Kierownik - prof. dr hab. Arkadiusz Adamski
Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji - Kierownik - dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. AM
Katedra Kameralistyki - Kierownik - prof. dr hab. Arkadiusz Kubica
Katedra Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych - Kierownik - dr hab. Marek Pilch, prof. AM
Katedra Organów i Muzyki Kościelnej - Kierownik - dr hab. Krzysztof Lukas, prof. AM


Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan - prof. dr hab. Ewa Biegas
Prodziekan - dr hab. Katarzyna Makowska, prof. AM

          Zakład Tańca – Kierownik – adt dr Jacek Łumiński


Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Dziekan - dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
Prodziekan - asyst. Tomasz Kałwak


Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Pełnomocnik Rektora ds. Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego - dr Ewelina Wilburg-Marzec


Biblioteka

Dyrektor - st. kustosz dyplomowany mgr Iwona Bias


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie