Treść podstrony

Stompel Józef

prof. dr hab.

zdjęcie

Dyplom z wyróżnieniem PWSM w Katowicach w klasie fortepianu prof. Wandy Chmielowskiej w 1959 roku. Studia uzupełniał w Salzburgu u prof. Bruno Seidlhofera. Nagrody:

1956 – II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Mozartowskim;
1958 – IV nagroda na I Międzynarodowym Konkursie im. G. Enescu w Bukareszcie;
1960 – wyróżnienie na VI Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie.
Uczestniczy w życiu koncertowym w Polsce i równolegle za granicą od 1958 r., występując na koncertach symfonicznych, kameralnych i recitalach, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w NOSPR w Katowicach, wszystkich filharmoniach i ważniejszych salach koncertowych w kraju, na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą (np. Warszawskiej Jesieni, wielokrotnie na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, na Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach, w Dniach Chopinowskich w Antoninie, na Festiwalu Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach, w Tygodniach Kultury Polskiej). Wykonuje najważniejsze pozycje z repertuaru koncertowego; dokonał wielu prawykonań i pierwszych archiwalnych nagrań utworów kompozytorów polskich (B. Szabelskiego, W Friemanna, J. Gablenza, E. Bogusławskiego, J.W. Hawela, J. Świdra, R. Twardowskiego, J. Talarczyka, K. Baculewskiego) wielu nagrań radiowych (w tym archiwalnych), telewizyjnych (np. cykle "Słuchamy i patrzymy", "Przeboje mistrzów") oraz płytowych (dla Polskich Nagrań utwory fortepianowe Wł. Żeleńskiego, dla Classicord utwory F. Chopina i G. Gershwina). Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1966 r. w PWSM w Katowicach (obecnie Akademii Muzycznej). Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Fortepianu. Ponadto prowadzi liczne kursy mistrzowskie dla pianistów oraz konsultacje dla pedagogów szkół średnich w kraju i zagranicą (Belgia, Argentyna, Japonia, USA). W latach 1994-1996 przebywał na 2-letnim kontrakcie w Kobe w Japonii (Kobe College). Dotychczas jego klasę ukończyło 34 absolwentów, obywateli polskich, oraz 10 studentów zagranicznych. Jego studenci i uczniowie otrzymali szereg nagród i wyróżnień na Konkursach Pianistycznych w kraju i za granicą:

Ewa Warykiewicz - Ogólnopolski Konkurs na stypendia artystyczne im. F. Chopina
Piotr Kopiński - Ogólnopolski Konkurs na stypendia artystyczne im. F. Chopina
Piotr Kupka - (III) "Konzerteum" w Grecji; (III) - San Sebastian
Jakub Markowski - laureat Ogólnopolskiego Konkursu im. F. Liszta
Jakub Gwardecki - laureat Ogólnopolskiego Konkursu im. F. Liszta
Wojciech Świtała - najlepszy uczestnik II etapu XII Konkursu im. F. Chopina; oraz wyróżnienie za Poloneza; (II) Międzynarodowy Konkurs im. M. Long – J. Thibaut; (VI) Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Montrealu
Szczepan Kończal - (IV) Ogólnopolski Konkurs Chopinowski w Warszawie
Grzegorz Niemczuk - (III) Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Warnie
Kilku jego absolwentów pracuje w wyższych uczelniach: W Akademii Muzycznej w Katowicach:

prof. AM Teresa Baczewska (Katedra Kameralistyki)
prof. AM Wojciech Świtała (Katedra Fortepianu)
st. wykł. Piotr Kopiński – akompaniator (Wydział Teorii, Dyrygentury, Interpretacji i Jazzu)
st. wykł. I st. Andrzej Jungiewicz - akompaniator (Wydział Wokalno- Instrumentalny)
st. wykł. Magdalena Świtaj - akompaniator (Wydział Wokalno - Instrumentalny)
st. wykł. Danuta Róg- Tomczak - akompaniator (Wydział Teorii, Dyrygentury, Interpretacji i Jazzu)
wykł. Anna Paras - akompaniator (Wydział Wokalno- Instrumentalny)
Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych m. in. w dorocznych konkursach na stypendia artystyczne im. F. Chopina w Warszawie, w Międzynarodowym Konkursie im G. Bachauer w Salt Lake City (Utah, USA) oraz w XIV i XV Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie (2000, 2005). Był recenzentem w 40 przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia oraz w 11 przypadkach oceniał dorobek kandydatów starających się o tytuł profesora. W latach 1976-79 był prodziekanem, następnie dziekanem (1979-84) Wydziału Instrumentalnego, ostatnio przez dwie kadencje pełnił funkcję Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach (1996-2002). Jest członkiem Zarządu Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie w drugiej kadencji i wiceprezesem Zarządu. Został wyróżniony dwukrotnie Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia. Posiada liczne odznaczenia państwowe. Ostatnio otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie