Treść podstrony

Pyc Piotr

prof. dr hab.

Piotr Pyc
prof. dr hab. PIOTR PYC – obój
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował w klasie oboju prof. Jerzego Kotyczki. Początkowo związany był z orkiestrą Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w której objął stanowisko pierwszego oboisty, a od roku 2004  jest   I oboistą oraz solistą (rożek angielski) Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Artysta prowadzi bogatą działalność zarówno solową jak i kameralną. Można go usłyszeć w bardzo różnorodnych formacjach zespołowych, prezentujących szeroki wachlarz repertuarowy (między innymi w ramach cyklu NOSPR kameralnie). Jako solista dokonał nagrania koncertu na rożek angielski Stanisława Skrowaczewskiego dla Medici.tv oraz brał udział w festiwalach muzycznych takich jak: Warszawska Jesień, Nordsee,  Schwetzinger Festspiele. Dokonał także wielu archiwalnych nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.
Piotr Pyc jest równolegle związany z Akademią Muzyczną w Katowicach, gdzie pracuje na stanowisku profesora uczelnianego, prowadząc klasę oboju. Jego studenci zdobywają laury na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest wykładowcą kursów mistrzowskich,  a także zasiada w jury wielu konkursów dedykowanych instrumentom dętym. Od roku 2021 konsultant Centrum Edukacji Artystycznej oraz ekspert MEiN. W roku 2023 uzyskał stopień profesora sztuki.
p.pyc{at}am.katowice.pl
prof. dr hab. PIOTR PYC – oboe
He graduated from the Academy of Music in Kraków, where he was in Professor Jerzy Kotyczka's class, with distinction. He then started to work as first oboe in the Silesian Philharmonic in Katowice. Since the 2004, he has been an first oboist and a soloist (cor anglais) of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice.
As an orchestral musician he took part in over 1500 concerts, working with many ensembles –  The Warsaw National Philharmonic Orchestra, the Kraków Philharmonic Orchestra, the Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot and Sinfonietta Cracovia to name a few. He performed under the baton of such maestro conductors as: Lawrence Foster, Marin Alsop, Simone Young, Charles Dutoit, Gabriel Chmura, Christian Eschenbach, Jacek Kaspszyk, Lorin Maazel, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Semkow, Krzysztof Penderecki, Antoni Wit, Giancarlo Guerrero, Alexander Liebreich.
The artist conducts a wide range of activities, both solo and chamber. You can hear him in different chamber formations, presenting a wide range of repertoire. As a soloist, he recorded Stanisław Skrowaczewski's concerto for english horn for Medici.tv and took part in music festivals such as: Warsaw Autumn, Nordsee, Schwetzinger Festspiele. He has also made many archival CD, radio and television recordings.
Piotr Pyc is simultaneously associated with the Academy of Music in Katowice, where he works as a university professor, teaching the oboe class. His students win awards at national and international competitions. He is a lecturer at master classes and sits on the jury of many competitions dedicated to wind instruments. From 2021, a consultant of the Center for Artistic Education and an expert of the Ministry of Culture and National Heritage. In 2023 he obtained the degree of professor of art.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie