Treść podstrony

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Opublikowano: 24.11.2021

DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56

Wartość dotacji: 26 424 554,78 zł

Wartość inwestycji: 122 676 481 zł

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zlokalizowanego przy ul. Wojewódzkiej 56. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, a w najbliższych latach planuje się przeprowadzenie robót budowlanych dotyczących budowy nowego obiektu, a także zakup niezbędnego wyposażenia. Zadanie ma na celu rozwój infrastruktury uczelni, zwiększenie dostępności infrastruktury akademickiej, a także poprawę warunków w zakresie kształcenia studentów i prowadzenia działalności kulturalnej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowy budynek, funkcjonalnie i przestrzennie powiązany z obiektami pozostającymi obecnie w dyspozycji uczelni, co pozwoli na realizację zadań statutowych Akademii i osiągnięcie trwałych rezultatów w obszarze wspierania badań naukowych.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie