Treść podstrony

Nagrody Akademii

 

Czarny_Diament_2019 
Nagroda Czarny Diament dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z okazji jubileuszu 90-lecia, Rybnik, 8 listopada 2019


Nagroda w Konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej o miano ,,Edukatora Roku 2015” w kategorii ,,Europejski wymiar edukacji” za podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia europejskiego wymiaru kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym oraz rozszerzenia współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji

Dąbrowa Górnicza, dnia 16 czerwca 2015 r.


medal sejmu 
Honorowy Medal Sejmu RP w dowód uznania dla wieloletniej działalności wspierającej i promującej niepełnosprawnych artystów Katowice, grudzień 2012 r.


nagrody_01  Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury w roku 2008


nagrody_02  Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, Katowice, marzec 2005 r.


nagrody_04     nagrody_05

Nagroda Platynowy Laur "Ambasador Spraw Polskich", Katowice, styczeń 2005 r.

Platynowy Laur "Ambasador Spraw Polskich" przyznano:

  • za stwarzanie optymalnych warunków dla profesjonalnego kształcenia muzycznego;
  • za wykształcenie wielu muzyków, którzy stali się wybitnymi artystami i występują na wielu światowych scenach;
  • za utworzenie prężnego ośrodka kulturalnego i naukowo-dydaktycznego aktywnie uczestniczącego w życiu muzycznym regionu i kraju;
  • za podejmowanie działań koniecznych do stworzenia otwartego na kulturę i wszechstronnie wykształconego społeczeństwa, które zapewni należne miejsce naszemu regionowi w Zjednoczonej Europie;
  • za aktywne włączenie się do twórczej współpracy z uczelniami muzycznymi na całym świecie.

nagrody_03                          nagrody_06                          nagrody_07
Od lewej: Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej – Tadeusz Donocik, Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok, Marszałek Województwa Śląskiego – Michał Czarski, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego – prof. Eugeniusz Knapik                                                                                                                    


nagrody_08  Czarny Diament, Rybnik, listopad 2004 r.


nagrody_09  Śląska Nagroda Jakości, Katowice, maj 2004 r.


nagrody_10 Śląski Oscar, Katowice, styczeń 2004 r.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie