Treść podstrony

Modernizacja piwnicy w budynku Rektoratu

Opublikowano: 07.12.2021

DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania: Modernizacja piwnicy w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wartość dotacji: 244 251,47 zł

Wartość inwestycji: 273 226,06 zł

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w piwnicy znajdującej się w budynku Rektoratu Akademii przy ul. Zacisze 3 w celu podniesienia standardu funkcjonalnego i użytkowego pomieszczenia. W celu zagospodarowania i wykorzystania pomieszczeń do bieżącej działalności uczelni konieczne jest przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych polegających na osuszeniu piwnicy poprzez skucie tynków na ścianach i sufitach, wykonanie izolacji poziomych ścian, a także wykonanie warstw posadzkowych, w tym izolacji przeciwwilgociowych oraz termoizolacji. Następnie planuje się prace wykończeniowe pomieszczeń, m.in.: wykonanie tynków, położenie płytek, malowanie ścian i sufitów, zakup i montaż stolarki drzwiowej, renowację wątku ceglanego. Powyższe prace mają na celu zapewnienie prawidłowych warunków eksploatacyjnych w pomieszczeniach.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie