Treść podstrony

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy VIOLIN BIENNALE

Opublikowano: 11.08.2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Nazwa zadania: Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy VIOLIN BIENNALE

Wartość dofinansowania: 73 000 zł

Całkowita wartość zadania: 131 276,34 zł

Opis zadania:

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy VIOLIN BIENNALE to wydarzenie kulturalno-edukacyjne mające na celu upowszechnianie arcydzieł literatury skrzypcowej i kameralnej w interpretacjach wybitnych muzyków oraz młodych instrumentalistów, a także podniesienie poziomu i efektów nauczania wśród studentów i młodzieży szkolnej. Planowana edycja poświęcona będzie twórczości Mieczysława Wajnberga w związku z 25.rocznicą śmierci kompozytora. Mieczysław Wajnberg był do niedawna kompozytorem zupełnie nieznanym, dziś jego sylwetka jest odkrywana przez coraz większą rzeszę melomanów, a jego geniusz został zauważony i doceniony na wielu światowych estradach. Wpisując się w ten nurt, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy ma na celu odkrywanie i promowanie dzieł tego wybitnego polskiego artysty, a w szczególności jego kompozycji ze skrzypcami w roli głównej.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie