Treść podstrony

Mazurkiewicz Michał

dr hab., prof. AM

Urodził się 18 maja 1968 roku w Świętochłowicach. W 1975 roku rozpoczął swą edukację w Państwowej Szkole Muzycznej st. Podstawowego i Licealnego w Bytomiu. Gry na puzonie uczył się w klasie puzonu prof. Pawła Waloszczyka. W latach 1987 do 1991 kontynuował naukę gry na puzonie w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie puzonu ad. Jana Górnego. 

Laureat licznych nagród na konkursach i przesłuchaniach, tj.:

▪                Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia Klas Instrumentów Dętych w Koszalinie /1985 r./

▪                III Nagrody Konkursu Gry na Puzonie i Tubie w Gdańsku /1986 r./

▪                II nagrody w 1989 r. oraz III nagrody w 1987 Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia we Wrocławiu

▪                II nagrody Konkursu Wykonawczego Miniatur Kompozytorów Rosyjskich w Katowicach /1987 r./

▪                Nagrody Głównej Międzyuczelnianego Konkursu Muzyki Kameralnej na Zespoły Instrumentów Dętych w Bydgoszczy /1989 r./

▪                Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku /1990 r. 
Konkurs w międzynarodowej obsadzie uczestników i jurorów/

W latach 1990-1991 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1991 roku uzyskał Dyplom z Wyróżnieniem Akademii Muzycznej w Katowicach. Swoją edukację muzyczną pogłębiał na kursach prowadzonych m. innymi przez prof. Wilhelma Krzystka, dr Stephena C. Andersona, prof. Eliota Chasanova, Michela Becqueta oraz Ardasha Merdorosiana.

Od początku swojej kariery muzyka, to jest od 1 stycznia 1998 roku, jest pracownikiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (dawniej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia) gdzie przechodził przez różne szczeble awansu zawodowego. Obecnie pracuje na stanowisku artysty muzyka - solisty puzonisty. Praca etatowa w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia stanowi główny nurt działalności artystycznej Michała Mazurkiewicza. Jako muzyk tej orkiestry odbył około 70 tournee zagranicznych występując w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Francji, Włoszech, Irlandii, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Japonii, Chinach, Korei Południowej oraz w Brazylii. W sumie brał udział w około 800 koncertach w kraju i zagranicą. Wielokrotnie uczestniczył w najbardziej liczących się krajowych Festiwalach Muzycznych, takich jak między innymi: Warszawska Jesień, Muzyka w Starym Krakowie, Wratislavia Cantans, Festiwal Ludwika van Beethovena w Krakowie. Jednak etatowa praca w NOSPR to głównie nagrania archiwalne dla Polskiego Radia a także dla Telewizji Polskiej. W ramach nagrań archiwalnych ma na swoim koncie około 6 500 minut nagrań muzyki kompozytorów tak polskich jak i zagranicznych. Ważną rolę odgrywają także nagrania płytowe dla takich firm jak: Naxos, Accord i Polskie Nagrania. W swoim dorobku ma udział w nagraniu około 75 płyt.

Równolegle współpracuje z wieloma zespołami orkiestrowymi i kameralnymi. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Kwartetem Puzonowym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia którego jest współzałożycielem i zarazem pierwszym puzonistą. Kwartet Puzonowy w składzie Michał Mazurkiewicz- I puzon, Piotr Rybicki - II puzon, Stanisław Kurowski - III puzon i Zdzisław Stolarczyk - IV puzon powstał w 1993 roku. Na swoim koncie ma szereg koncertów a także nagrania dla Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. Zwieńczeniem pracy zespołu i zarazem potwierdzeniem wysokich ocen dokonań artystycznych było wydanie przez Polskie Radio Katowice nagrań zespołu na płycie kompaktowej w 2000 roku. Jest także stałym współpracownikiem Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków oraz Orkiestry Miasta Stołecznego Krakowa - Sinfonietta Cracovia a ostatnio także Opery Dolnośląskiej, gdzie wykonuje partię trąbki basowej w realizacjach Pierścienia Nibelungów Ryszarda Wagnera. Współpracował takżez orkiestrami: Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, Śląską Orkiestrą Kameralną, Gliwicką Orkiestrą Kameralną i orkiestrą Capella Cracoviensis. Szczególną satysfakcję czerpie z działalności solistycznej. Obowiązki związane z etatową pracą w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu a od 2004 roku także w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach nie pozostawiają jednak zbyt wiele czasu na działalność tego typu. Mimo to prezentował się jako solista na wielu estradach koncertowych. Występuje z recitalami solowymi. Do najważniejszych należą recitale w ramach Festiwalu Puzonowego w Warszawie w 1997 i 2003 roku, dwukrotnie w ramach Międzynarodowych Kursów Gry na Instrumentach Dętych w Dusznikach Zdroju w latach 1997 i 2002 oraz recital na Zamku Królewskim w Warszawie. Jako solista występował z towarzyszeniem orkiestr: Filharmonii Olsztyńskiej, Filharmonii Rzeszowskiej, Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Szczecińskiej, Filharmonii Zielonogórskiej oraz z orkiestrami akademickimi Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Concertband Vlandern w Belgii. Zwieńczeniem działalności solistycznej były koncerty z towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w 1998 (rejestracja telewizyjna i emisja w II programie Telewizji Polskiej oraz Telewizji Polonia) i 2003 roku oraz nagranie archiwalne Koncertu Puzonowego Kazimierza Serockiego dla Polskiego Radia.

Od 1994 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie rozpoczynał jako asystent w klasie puzonu prof. Wilhelma Krzystka, a w chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku adiunkta po przewodzie kwalifikacyjnym I stopnia. Na takim samym stanowisku jest zatrudniony od 2004 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Jako pedagog prowadził kursy mistrzowskie w ramach : Chain Festival – Trombone Week w Enschede, XV i XX Wakacyjnego Kursu Interpretacji Gry na Instrumentach Dętych w Dusznikach Zdroju, I i II Ogólnopolskiego Kursu Wakacyjnego Big-Bandów i Zespołów Kameralnych w Nysie oraz I i II Kursu Gry na Puzonie w Jaśle.

Wielokrotnie był zapraszany do jury Konfrontacji Instrumentów Dętych w Oławie. Był także jurorem Przesłuchań Makroregionalnych Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych we Wrocławiu oraz jurorem konkursu odbywającego się w ramach I Festiwalu Puzonowego w Warszawie. Uczestniczył w obradach jury Ogólnopolskich Przesłuchań Szkół Muzycznych II stopnia w Katowicach. Udziela się także jako konsultant pedagogów prowadzących klasy puzonu w szkołach muzycznych I i II stopnia.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie