Treść podstrony

Lasoń Aleksander

prof. dr hab.

zdjęcie

Wykształcenie:

1979: magisterium z wyróżnieniem na podstawie pracy: II Symfonia „concertante” na fortepian i orkiestrę (promotor: prof. Józef Świder), Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach
1981: doktorat na podstawie pracy: I Kwartet smyczkowy (promotor: Józef Świder,  recenzent: prof. Marek Stachowski), Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
1991: habilitacja na podstawie pracy: II Kwartet smyczkowy (recenzenci: prof. Zbigniew Bujarski, prof. Florian Dąbrowski, prof. Eugeniusz Knapik), Akademia Muzyczna w Krakowie
2000: profesor sztuk muzycznych
Zatrudnienie:

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach: od 1975-1981 (na zasadzie godzin zleconych jako nauczyciel akademicki),
od 1991 do chwili obecnej -  adiunkt II stopnia, profesor AM, od 2000 profesor tytularny
Instytut Muzyki, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach: od 1975
od asystenta stażysty do profesora zw. dr habilitowanego (od roku 2009)
Stypendia:

stypendium twórcze, Witold Lutosławski (1987,1989)
stypendium „Exklusiv”, wydawnictwo TONOS International Music Editions (Darmstadt, 1988-91)
Nagrody:

III Nagroda na Konkursie Improwizacji Fortepianowej w Gdańsku (1972)
II Nagroda na XVIII Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach
za I Symfonię na instrumenty dęte, perkusję i dwa fortepiany (1976)
Wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim w Stalowej Woli za Muzykę kameralną nr 1 (1978)
I  Lokata - selekcja na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu
za I Symfonię na instrumenty , dęte, perkusję i dwa fortepiany (1980)
Nagroda Beethovena Miasta Bonn za II Symfonię „concertante” na fortepian i orkiestrę (1980)
II Nagroda na XXIII Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie
za utwór Góry na orkiestrę (1980)
Nagroda „Śląskiej Polihymnii” za cykl Muzyki kameralne i Trzy pieśni do słów K. Iłłakowiczówny (1985)
Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego I stopnia za osiągnięcia kompozytorskie (1986)
wyróżnienie - rekomendacja na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu za II Kwartet smyczkowy (1988)
Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia artystyczne (1991)       
Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność pedagogiczną i artystyczną (1997)
wyróżnienie : rekomendacja na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu za Concerto Festivo na skrzypce i orkiestrę (1997)
Złoty Krzyż Zasługi (1999)
Nagroda Burmistrza Miasta Mikołów za skomponowanie i wykonanie Apokalypsis III Symfonii 1999 na chór i orkiestrę (1999)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)
Nagroda Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury „Muza 2000” (2000)      
Nagroda Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie kultury za kompozycję utworu IV Kwartet smyczkowy (2001)
Wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Amsterdamie w roku 2000 dla utworu J. Kornowicza Figury w oplocie w wykonaniu Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Aleksandra Lasonia (2001)
Nagroda Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia kompozytorskie oraz działalność wykonawczą w dziedzinie nowej muzyki (2002)
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach za całokształt osiągnięć twórczych oraz za utworzenie i kierowanie osiągającą międzynarodowe sukcesy Orkiestrą Muzyki Nowej (2005)
Nominacja do nagrody OPUS 2008 za VII Kwartet smyczkowy w wykonaniu Kwartetu Śląskiego (2008)
Nominacja do nagrody OPUS 2009 za „CALLED BACK” na cztery głosy śpiewane i orkiestrę smyczkową w wykonaniu „The Hilliard Ensemble” i Orkiestrę AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia (2009)
Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za całokształt osiągnięć pedagogicznych i artystycznych (2020)
Pełnione funkcje:

Członek ZKP 
wice-prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Warszawie (w latach 1986-1989)
przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZKP w Warszawie
Przewodniczący Oddziału ZKP w Katowicach (w latach 1990-1993)
Założyciel i dyrektor artystyczny Orkiestry Muzyki Nowej (w latach 1996-2006)
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:
Kompozycje (wybrane):

Dzieła wokalno-instrumentalne:
1973: Pieśni na sopran i fortepian
1975: Muzyka u Szekspira na baryton i taśmę̨ magnetofonową
1983: Trzy pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na alt, obój, skrzypce, wiolonczelę i fortepian
1996-97: APOKALYPSIS III Symfonia „1999” na chór i orkiestrę symfoniczną̨
(link do nagrania https://youtu.be/yVjk9cC9hB0)
1998: Musica Sacra: Sanctus na cztery głosy męskie, organy i orkiestrę̨ smyczkową
2008: „CALLED BACK” na głosy śpiewane i orkiestrę̨ smyczkową̨
(link do nagrania https://youtu.be/s9oTELYL2_0 )
2005: Benedictus na chór mieszany a’cappella
Dzieła chóralne:
2005: Benedictus na chór mieszany a’cappella
Dzieła instrumentalne:
a) orkiestrowe

1974: Impresje na fortepian i orkiestrę̨
1975: I Symfonia na instrumenty dę̨te, perkusję̨ i dwa fortepiany
(link do nagrania https://youtu.be/xCd3lq9lNbw)
1976: Koncert na fortepian i 3 taśmy magnetofonowe
1977-79: II Symfonia „Koncertująca” na fortepian i orkiestrę̨ symfoniczną
(link do nagrania https://youtu.be/xIsLrsNx8Fs)
1979-80: Góry na orkiestrę̨ symfoniczną
(link do nagrania https://youtu.be/BWASEEp7ZjQ) 
1985: Concerto „Pablo Casals in memoriam” na wiolonczelę i orkiestrę̨
1987-89: Katedra na orkiestrę̨ symfoniczną
(link do nagrania https://youtu.be/IG28LX-lNbA)
1993: Hymn i aria na orkiestrę̨ smyczkową
(link do nagrania https://youtu.be/jk5Z5fUDJrE)
1993-95: Concerto festivo na skrzypce i orkiestrę̨
(link do nagrania https://youtu.be/lhKacb0THB8)
1997: Credo na orkiestrę̨ symfoniczną
2001: Canto „Dharma” [wersja I] na wiolonczelę i smyczki
2001: A Little Book na klarnet i smyczki
2002: Suibusium felix na dwoje skrzypiec i orkiestrę̨ smyczkową̨
2004: Sinfonia concertante na gitarę̨ i orkiestrę̨ kameralną
2006: AUKSO na orkiestrę̨ smyczkową
2006-2007: SATJA IV Symfonia na orkiestrę̨ symfoniczną
(link do nagrania https://youtu.be/hVCLr_Km6yk)
2009/2010: hyMMny na orkiestrę̨ symfoniczną
2012-2016: „TAO” V Symfonia na orkiestrę̨ symfoniczną
2013: „Laetatus sum” Gorczycki in memoriam na orkiestrę̨ kameralną
(link do nagrania https://youtu.be/NsBR3SlD5uk)
2018/2019: „Metta” Sinfonia concertante nr 2 na rożek basetowy, klarnet basowy i orkiestrę kameralną)
2020: „Nimitta” Sinfonia concertante nr 3 na skrzypce amplifikowane, wiolonczelę amplifikowaną i orkiestrę smyczkową amplifikowaną
b) kameralne

1970-71: Sonata na skrzypce i fortepian
1974-78: Muzyka kameralna nr 1 „Stalowowolska” [wersja I] na fortepian i kwartet smyczkowy
1976: Muzyka kameralna nr 2 na fortepian, 2 rogi, trąbkę̨, 2 puzony i tubę
1977: Muzyka w czterech częściach na kontrabas i fortepian
1978: Muzyka kameralna nr 3 na instrumenty dę̨te, perkusję i fortepian
1979-80: Kwartet smyczkowy nr 1 
1980-81: Kwintet dęty „Wiosenny”
1981: Muzyka kameralna nr 5 „Cztery pory roku” na klarnet, puzon, fortepian i smyczki
1986: Concertino w dwóch częściach na skrzypce i fortepian
1987: Kwartet smyczkowy nr 2
(link do nagrania https://youtu.be/oUDavMsC60E)
1992-93: Kwartet smyczkowy nr 3
1995: Relief dla Andrzeja na kwartet smyczkowy
1997: „2 plus 2” dla Witolda na skrzypce, wiolonczelę i 2 fortepiany
1998: „20 dla 4” na kwartet smyczkowy
1999-2000: Fanfary „50” na zespół kameralny
2000: Kwartet smyczkowy nr 4 „Tarnogórski”
(link do nagrania https://youtu.be/blIGD6BuY_M)
2000: Muzyka kameralna nr 6 „Saxophonium” na kwartet saksofonowy i perkusję
(link do nagrania https://youtu.be/qxAaQTEk4S0)
2002: Canto:„Dharma” [wersja II] na wiolonczelę i fortepian
2003: La Danza aTre na klarnet, klarnet basowy, skrzypce i fortepian
2004: Kwartet smyczkowy nr 5 „Siedem i pół kwartetów”
(link do nagrania https://www.earsense.org/chamber-music/Aleksander-Lason-String-Quartet-No-5-Seven-and-a-half-quartet/?ri=3
2005: Kwartet smyczkowy nr 6
(link do nagrania https://soundcloud.com/kamila-slawinski/aleksander-laso-sting  lub https://youtu.be/EIA6y9KFWnM)
2007: Kwartet smyczkowy nr 7 (link do nagrania https://youtu.be/5-hcAbvpsLQ)
2012/2013: Kwartet smyczkowy nr 8  (link do nagrania https://youtu.be/2kpJ03qUJSQ)
c) solowe

1975: Sonata na skrzypce solo nr 1
1983-84: Sonata na skrzypce solo nr 2
2007: „Decise e affettuoso” na wiolonczelę̨ solo
Nagrania (wybrane):

1980: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa Nr 6”, SX 2076 B, Symfonia nr 1 na instrumenty dęte, perkusję i dwa fortepiany, wyk.: Orkiestra Filharmonii Śląskiej, Wojciech Michniewski (dyr.)
1983: „Warszawska Jesień 1983 Nr 2”, PN Muza SX 2173 A, Góry na orkiestrę, wyk.: Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i TV w Krakowie, Antoni Wit (dyr.)
1985: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa Nr 9”, SX 2434, Muzyka Kameralna Nr 3
na instrumenty dęte, perkusję i fortepian, wyk.: Ensemble InterContemporain, Arturo Tamayo (dyr.)
1986: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa Nr 4, SX 2458, II Symfonia ‘koncertująca’ Na Fortepian i Orkiestrę”, wyk.: Państwowa Orkiestra Symfoniczna Gruzińskiej SSR W Tbilisi, Eugeniusz Knapik (fortepian), Dżansug Kachidze (dyr.)
1987: „Warszawska Jesień, Kronika Dźwiękowa”, PN Muza SX 2577 A, Kwartet smyczkowy nr 2, wyk.: Kwartet Śląski
1999: „Polska muzyka współczesna: kwartety smyczkowe”, CD DUX/PWM 0142, Relief dla Andrzeja, wyk.: Kwartet Dafô (nagroda Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii muzyka współczesna)
2001: „Klasyka i współczesność”, Polskie Radio Katowice PRK CD042, IV Kwartet smyczkowy „Tarnogórski”, wyk.: Kwartet Śląski
2001: „Pokolenie '51”, Polskie Radio Katowice PRK CD027, II Kwartet smyczkowy, wyk.: Kwartet Śląski
2003: „Chyrzyński, Górecki, Knapik, Lasoń”, DUX-0420/PWM 10190, Muzyka kameralna nr 5 „Cztery pory roku”, wyk.: Orkiestra Muzyki Nowej, Aleksander Lasoń (dyr.) (nominacja do Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii album roku muzyka współczesna za rok 2003)
2004: „Agnieszka Duczmal: Chopin, Lutosławski, Lasoń”, Polskie Radio PRCD 090, Hymn i aria, wyk.: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS, Agnieszka Duczmal (dyr.)
2006: „Aleksander Lasoń - V, VI Kwartet smyczkowy, „20 dla 4””, PRK CD076 (2006), V Kwartet smyczkowy, VI Kwartet smyczkowy, „20 dla 4”, wyk.: Kwartet Śląski
2007: „Aleksander Lasoń - I, III, VII Kwartet smyczkowy”, Fundacja Musica Pro Bono FMBP CD001 (2007), I Kwartet smyczkowy, III Kwartet smyczkowy, VII Kwartet smyczkowy, wyk.: Kwartet Śląski
2010: „per violino Bogusławski, Lasoń, Hawel: Adam Musialski”, PRKCD -0108, II Sonata na skrzypce solo, wyk.: Adam Musialski
2011: „Pokolenie Stalowowolskie”, Pro Novum, Fundacja Musica Pro Bono FMBP, wszystkie utwory Aleksandra Lasonia skomponowane na kwartet smyczkowy (10 utworów) (nominacja do Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii album roku muzyka współczesna)
2012: „Polskie kwintety fortepianowe”; CD ACCORD ACD1782 (2012), Muzyka kameralna nr 1, wyk.: Lason Ensemble (nominacja do Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii album roku muzyka kameralna za rok 2012)
2017: „A Violino Solo: Krzysztof Lasoń”, DUX 1378, I Sonata na skrzypce solo, wyk.: Krzysztof Lasoń
2020: PGMaudio 2001-2, Kanada, II Sonata na skrzypce solo, wyk. Tatiana Warszynski
1997: Polony Leszek „Lasoń Aleksander”, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, t. „klł”, PWM Kraków
2001: Iwona Bias „Aleksander Lasoń: portret kompozytora”, Akademia Muzyczna w Katowicach
2001: Thomas Adrian, „Lasoń Aleksander”, [w:] „The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition”, red. Stanley Sadie, t. 14, Macmillan Publishers Limited, London
2004: „Emocja kontrolowana. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny” 18/2004
2006: Paweł Strzelecki „Nowy romantyzm w twórczości kompozytorów polskich”, Musica Iagellonica, Kraków
2012: Marcin Trzęsiok, „Pełnia brzmienia i pełnia znaczenia. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny“ 7/2012
2013: Agnieszka Lewandowska-Kąkol „Lasoń Aleksander”, [w:] „Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa
2019: Kinga Kiwała, „Pokolenie Stalowej Woli. Studia estetyczne”, Akademia Muzyczna
w Krakowie
Bibliografia (wybrana):

1997: Polony Leszek „Lasoń Aleksander”, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, t. „klł”, PWM Kraków
2001: Iwona Bias „Aleksander Lasoń: portret kompozytora”, Akademia Muzyczna w Katowicach
2001: Thomas Adrian, „Lasoń Aleksander”, [w:] „The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition”, red. Stanley Sadie, t. 14, Macmillan Publishers Limited, London
2004: „Emocja kontrolowana. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny” 18/2004
2006: Paweł Strzelecki „Nowy romantyzm w twórczości kompozytorów polskich”, Musica Iagellonica, Kraków
2012: Marcin Trzęsiok, „Pełnia brzmienia i pełnia znaczenia. Rozmowa z Aleksandrem Lasoniem”. „Ruch Muzyczny“ 7/2012
2013: Agnieszka Lewandowska-Kąkol „Lasoń Aleksander”, [w:] „Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa
2019: Kinga Kiwała, „Pokolenie Stalowej Woli. Studia estetyczne”, Akademia Muzyczna w Krakowie


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie