Treść podstrony

Kubica Arkadiusz

prof. dr hab.

zdjęcie

Arkadiusz  Kubica – skrzypek kameralista, pedagog, organizator

W latach 1975-1980 r. studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-

skiego w Katowicach w klasie prof. Klemensa Bortla. W roku 1978 rozpoczął pracę w WOSPR i TV w Katowicach, gdzie pracował do 1983r. Jednocześnie zaczął grać

w kwartecie smyczkowym, który przyjął nazwę Kwartetu Śląskiego. Od 1979 roku do dnia dzisiejszego jest z nim związany.

W latach 1986-87 był członkiem orkiestry „Sinfonia Varsovia” w Warszawie, z którą odbył światowe tourneé z sir Jehudi Menuhinem.

Jako członek Kwartetu Śląskiego dokonał ponad 140 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nagrywał dla radia i telewizji; grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą, nagrał  ponad 50 CD, który były  24-krotnie  nominowane do nagrody „Fryderyka”, a sześciokrotnie ja otrzymały. Jest również laureatem Gramophon Classical Award w Londynie za nagranie kompletu Kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz dla firmy Chandos. Aktualnie wraz z Kwartetem Śląskim pracuje nad nagraniem wszystkich kwartetów smyczkowych Mieczysława Wajnberga wraz z Kwintetem fortepianowym i utworem na sopran i kwartet „Trzy palmy” (z zaplanowanych 7 CD trzy już się ukazały).

W 1999 roku otrzymał z rąk prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi, a w 2008 roku  - srebrny medal „Gloria Artis” – zasłużony kulturze, a także Złoty Medal za Wieloletnia Służbę.

Od 1998  roku  do 2004 pełnił funkcję prezesa Koła Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego działającego przy Akademii Muzycznej w Katowicach, . Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im. Karola  Szymanowskiego w Zakopanem, a aktualnie jest jego prezesem. Od 2002 roku – jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej. W roku 2006 został powołany do Rady Programowej Gliwickiego Teatru Muzycznego, której członkiem był do 2012 roku. Od 2013 roku jest w Zarządzie Stowarzyszenia Muzycznego "Katowice, Natura, Kultura".

Jest pomysłodawcą i twórcą cykli koncertów scenicznych oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście” (odbyło się 25 jego edycji).

Od 30 lat naucza skrzypiec w średnich szkołach muzycznych Katowic. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym

w POSM II-go stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie pracuje od 1999 roku do dzisiaj. Wykształcił

35 absolwentów, z czego większość studiowała, bądź studiuje w Akademiach Muzycznych w Polsce.

W 2012 roku obronił doktorat w AM w Katowicach pt. „Problemy wykonawcze kwartetów smyczkowych Andrzeja Krzanowskiego”, habilitował się w 2015 roku. Pracuje na stanowisku profesora AM w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie prowadzi klasę kameralistyki oraz wykłady

z literatury kameralnej. Od 2016 roku pełni również funkcję jej kierownika.

Był dwukrotnie dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w 2017 roku członkiem jury I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  Udziela się także jako pedagog prowadzący warsztaty kameralne i skrzypcowe, miedzy innymi na Międzynarodowym Kursie Muzycznym im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie