Treść podstrony

Jungiewicz Andrzej

dr hab., prof. AM

Andrzej Jungiewicz - absolwent  klasy fortepianu prof. Józefa Stompla oraz klas kameralnych prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej i prof. Urszuli Stańczyk w Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie jest wykładowcą w macierzystej Uczelni oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Katowicach.

Stypendysta Ministra kultury i Sztuki w roku 1986/1987. Laureat konkursów pianistycznych w Nowej Soli (1975), w Sulechowie (1976) na stypendia artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1985 i 1986), Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986) oraz Festiwalu Augustowskie Spotkania Młodych (1985). 

Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych i muzyki kameralnej pod kierunkiem m. in. Barbary Halskiej, Ryszarda Baksta, Rudolfa Buchbindera, Konrada Richtera.

Nagrywał dla radia i telewizji. Wraz z kontrabasistką Ireną Olkiewicz zrealizował CD „Medytacja Thais” (2003) a z pianistką Gabrielą Szendzielorz „Muzyka współczesnych kompozytorów śląskich dla 2 pianstów” (2009).

Brał udział w wielu festiwalach. Dokonał  prawykonań muzyki najnowszej. Współpracuje jako kameralista z wieloma wybitnymi muzykami w kraju i za granicą. Towarzyszył Jadwidze Kotnowskiej na koncertach w Hong-Kongu, Pakistanie i Malezji w 2007 roku.

Jest akompaniatorem na licznych kursach mistrzowskich m. in.:

fletowych z Jadwigą Kotnowską, Jerzym Mrozikiem, Grzegorzem Olkiewiczem,    Łukaszem Długoszem, Michelem Martinem Koflerem, Treworem Wye, , Philipem Bernold, Andrasem Adorjan, Peter-Lukasem Grafem, Miriam Nastasi,  Janosem Ballintem;
saksofonowych z Jean-Marie Londeixem, Bernardem Steuerem;
kontrabasowych  z Thomasem Martinem, Davidem Walterem, Ireną Olkiewicz;
klarnetowych na Spotkaniach Mistrzów XX wieku z Młodymi Artystami XXI wieku z Maestro Michlem Lethiec.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie