Treść podstrony

Jarosik Jerzy

prof. dr hab.

zdjęcie

Jerzy Jarosik (ur. 23.04.1947 r. w Częstochowie) - instrumentalista, dyrygent od 1975 roku prowadzi na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach klasę saksofonu i fletu. Prowadzi także zajęcia z podstaw improwizacji, metodyki specjalistyczne, analizy form muzycznych, zespoły instrumentalne oraz Big-Band Akademii Muzycznej. Współpracował ze Sławomirem Kulpowiczem, Jarosławem Śmietaną, Piotrem Wojtasikiem. Do grona jego absolwentów należą: Jerzy Główczewski, Maciej Sikała, Tomasz Szukalski, Leszek Wiśniowski i inni. W Chorzowskim Teatrze Rozrywki pełnił funkcję kierownika muzycznego od początku istnienia tej sceny będąc szefem orkiestry. Współpracował z wybitnymi artystami jazzowymi i teatralnymi. Pomysłodawca, dyrektor artystyczny Silesian Jazz Festiwal (XIV edycja), dyrektor artystyczny Open Jazz Mind Tychy (III edycja). Dyrektor Instytutu Jazzu w latach 2005-2019. Obecnie Prodziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

An instrumentalist and conductor since 1975, he runs the saxophone and flute class at the Department of Jazz and Popular Music (currently the Jazz Institute of the Academy of Music in Katowice). He also conducts classes in the basics of improvisation and big-band AM. He Collaborated with Sławomir Kulpowicz, Jarosław Śmietana, Piotr Wojtasik. His graduates include Jerzy Główczewski, Maciej Sikała, Tomasz Szukalski and others. In Chorzów Teatr Rozrywki, he was the music director from the beginning of this stage, being the head of the orchestra. He collaborated with prominent jazz and theater artist. The originator of the Silasian Jazz Festival (XIV edition) conductor artistc Open Jazz Mind Tychy. Currently dyr. Jazz Institute of the Academy of Music in Katowice.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie