Treść podstrony

Grodzka-Łopuszyńska Elżbieta

prof. dr hab.

W 2000 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie śpiewu solowego prof. Stanisławy Marciniak - Gowarzewskiej. Ukończyła także filologię polską na Uniwersytecie Śląskim.

Jest laureatką I nagrody Konkursu Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach w 1997 roku oraz finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie w 1999 roku. Na deskach Opery Śląskiej debiutowała w „Don Giovannim” W.A.Mozarta, w partii Zerliny.

Współpracuje jako solistka z licznymi zespołami wokalno-instrumentalnymi, symfonicznymi i kameralnymi (m.in. z Filharmonią Śląską w Katowicach, Śląską Orkiestrą Kameralną, Filharmonią Rybnicką, Barokową Orkiestrą im.G.Ph.Telemanna w Bielsku - Białej, Chórem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Bielskim Chórem Kameralnym oraz Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach). Uczestniczyła także w polsko – niemieckim projekcie promocji młodych muzyków, wykonując wraz z młodzieżową orkiestrą Nadrenii i Westwalii oraz Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach partię Berthy w operze M.Brucha „Lorelay”

Wykonuje muzykę dawną i współczesną, często podejmuje się prawykonań. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki sakralnej różnych epok koncertując w świątyniach i salach koncertowych w kraju i za granicą. Od 1999 roku koncertuje także z Julianem Gembalskim, wykonując, obok muzyki dawnej i współczesnej, również jego utwory i improwizacje. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pracuje na stanowisku profesora uczelni. W roku 2004 otrzymała stopień doktora sztuk muzycznych. W działalności pedagogicznej specjalizuje się w nauce śpiewu solowego oraz emisji głosu indywidualnej i zbiorowej.

W dniu 24 lipca 2023 r. Prezydent RP nadał Elżbiecie Grodzkiej-Łopuszyńskiej tytuł profesora sztuki.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie