Treść podstrony

Doposażenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach o urządzenia do projekcji obrazu

Opublikowano: 09.06.2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

 

Nazwa zadania: Doposażenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach o urządzenia do projekcji obrazu

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Całkowita wartość zadania: 158 822,21 zł

 

Opis zadania: 

 

Zadanie polega na zakupie i montażu sprzętu do projekcji obrazu jakości HD w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola

Szymanowskiego w Katowicach. Zakup sprzętu ma na celu umożliwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych/konferencji z

wykorzystaniem projekcji obrazu oraz zwiększenie atrakcyjności realizowanych koncertów o możliwość połączenia technik

multimedialnych.

Zadanie polega na zakupie i montażu sprzętu do projekcji obrazu jakości HD w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zakup sprzętu ma na celu umożliwienie prowadzenia zajęć edukacyjnych/konferencji z wykorzystaniem projekcji obrazu oraz zwiększenie atrakcyjności realizowanych koncertów o możliwość połączenia technik multimedialnych. 

Wydarzenia

Zobacz wszystkie