Treść podstrony

Chór Akademii Muzycznej

Chór tworzą studenci pierwszych trzech lat studiów Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji Muzycznej i Jazzu oraz Wydziału Wokalno-Instrumentalnego. Zespół, którego pełny skład przekracza 100 wykonawców, bierze czynny udział w życiu artystycznym uczelni wykonując przede wszystkim wiele utworów a cappella muzyki baroku, renesansu oraz muzyki XX wieku, a także - we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną - wielkie dzieła wokalno-instrumentalne. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat Chórem dyrygowali: Antoni Poćwierz, Karol Stryja, Napoleon Siess, Edmund Kajdasz, Franciszek Ryling, Jan Wojtacha, Bogdan Gola, Mirosława Knapik, Czesław Freund, Iwona Melson, Aleksandra Paszek-Trefon. Obecnie Chór pracuje pod kierownictwem Iwony Bańskiej.

zespoly_11          zespoly_12          zespoly_13

Chór aktywnie uczestniczy w prestiżowych wydarzeniach muzycznych, m. in. wziął udział w Festiwalu "Maraton twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego" w Katowicach, wykonaniu i nagraniu płytowym wraz z Międzynarodową Orkiestrą Młodzieżową IX Symfonii L. van Beethovena w ramach  projektu artystycznego  "Młodzi muzycy Europie",  Śląskim Festiwalu Bachowskim w Katowicach, koncercie "Pater Noster" z udziałem   Krzysztofa Kolbergera  na  Festiwalu "Musica Sacra" w Skoczowie. Znakomite recenzje stały się impulsem do kolejnych trudnych wykonawczo wyzwań podjętych przez chór,  w tym udział  w wykonaniu Pasji wg. Św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego podczas II Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie w 2006 roku. W styczniu 2007 roku Chór został zaproszony do wspólnego wykonania z  Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia muzyki do baletu Harnasie Karola Szymanowskiego podczas gali wręczenia nagród Laury Kompetencji i Umiejętności w Katowicach (koncert telewizyjny). Ponowne spotkanie chóru z NOSRP w 2007 roku miało miejsce podczas Festiwalu "Karol Szymanowski i muzyka jego czasów" gdy  w koncercie finałowym wykonano II Symfonię c-moll "Zmartwychwstanie" Gustawa  Mahlera.

zespoly_14

Chór Akademii Muzycznej jest laureatem prestiżowych konkursów chóralnych w kraju i za granicą.  Na VI Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym "Canto Lodziensis" w Łodzi, w listopadzie 2004 roku, chór  zdobył  I miejsce   w kategorii chórów  akademickich i Nagrodę specjalną za interpretację muzyki współczesnej. Podobnie uhonorowany został 1 miejscem w swojej kategorii i Nagrodą Ministra Kultury na najważniejszym krajowym 36. Ogólnopolskim Turnieju Chóralnym "Legnica Cantat" w maju 2005 roku. Z kolei na zakończonym w listopadzie 2005 roku 19. Międzynarodowym  Konkursie Chóralnym "Praga Cantat’2005"w Czechach otrzymał 1 nagrodę w najtrudniejszej z kategorii chórów mieszanych  zaawansowanych  i główną nagrodę pieniężną. Z włoskiego Riva del Garda gdzie odbywał się  9. Międzynarodowy Konkurs Chóralny (kwiecień 2006 r.)  także wrócił ze Złotym Dyplomem godnie reprezentując Polskę wśród 18 narodowości świata. Dużym sukcesem  zakończył się w maju 2008 roku wyjazd  chóru na 8. Międzynarodowy Festiwal – konkurs chóralny "Moskwa – miasto pokoju",  gdzie w kategorii chórów zaawansowanych otrzymał tytuł laureata 2 miejsca. Podczas 5 dniowego  pobytu w Moskwie chór pięciokrotnie dawał koncerty w znanych salach i głównej  rzymsko-katolickiej Katedrze Moskwy.

Zobacz również:


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie