Treść podstrony

Budowa cyfrowego repozytorium kolekcji afiszy z Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach

Opublikowano: 15.07.2021

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa zadania: Budowa cyfrowego repozytorium kolekcji afiszy z Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach

Wartość dofinansowania: 194 969,01 zł

Całkowita wartość zadania: 219 969,01 zł

Opis zadania:

Projekt ma na celu stworzenie cyfrowego repozytorium wyselekcjonowanej kolekcji 10 000 afiszy znajdującej w zbiorach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej działającego w ramach Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Efektem projektu będzie umożliwienie nieograniczonego dostępu do materiałów źródłowych dotyczących działalności ważnych instytucji muzycznych, wykonawców i kompozytorów oraz festiwali, konkursów, wykładów, konferencji naukowych. Zbiór afiszy został wyselekcjonowany ze względu na przekrojową dokumentację życia kulturalnego regionu. Ponadto obiekty prezentują osiągnięcia artystyczne wykonawców promujących polską kulturę muzyczną w kraju i na świecie.

Kolekcja afiszy jest unikatowa ze względu na przekrojowość, jak i regionalny charakter. Pozwala docenić wagę tradycji muzycznych regionu śląskiego na mapie kulturalnej Polski. W skali kraju żadna inna instytucja nie dysponuje tak rozległym zbiorem afiszy o tematyce muzycznej z tak dużym udziałem zasobów archiwalnych, których wiek przekracza 20 lat. Niektóre egzemplarze z tego zbioru pochodzą z I połowy XIX wieku.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie