Treść podstrony

Akademicka Orkiestra Dęta

zespoly_panorama

Zespół został założony w 2006 roku przez ówczesnego Dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. Zygmunta Tlatlika. Skład Akademickiej Orkiestry Dętej tworzą studenci Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych oraz Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji.

zespoly_06          zespoly_07          zespoly_08

Repertuar zespołu obejmuje szerokie spektrum gatunków muzycznych: od opracowań muzyki symfonicznej i operowej poprzez muzykę filmową, kończąc na polskich i światowych przebojach muzyki rozrywkowej. Orkiestrę niejednokrotnie wspierają studenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej.

Do prowadzenia koncertów zapraszani są wybitni dyrygenci, tacy jak: Grzegorz Mielimąka, Sebastian Perłowski, Krzesimir Dębski, Mariusz Dziubek czy laureat dwóch Fryderyków Nikola Kołodziejczyk. Do roku 2020 opiekę artystyczną i organizacyjną nad orkiestrą sprawował równoczesny Kierownik Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji prof. dr hab. Stanisław Dziewior. Od roku 2020 funkcję opieki nad zespołem przejął adt dr Tomasz Żymła.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie