Treść podstrony

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zatrudni pracownika na stanowisko inspektora BHP

Warunki zatrudnienia:

 • na podstawie umowy o pracę
 • w wymiarze 1/4 etatu

Wymagania:

 • posiadanie wymaganego przepisami wykształcenia i kwalifikacji do pracy na stanowisku inspektora BHP
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i proponowania własnych rozwiązań
 • asertywność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników
 • monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP na terenie Akademii
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych bhp
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z kierownikami działów w zakresie prowadzenia dokumentacji BHP

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w wiodącej uczelni muzycznej o ugruntowanej pozycji
 • przyjazną, koleżeńską atmosferę w zespole
 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • benefity (pakiet medyczny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne min. 4500,00 brutto rocznie, dodatkowe 5 dni wolnych w roku, dodatkowa premia roczna)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: kadry@am.katowice.pl do dnia 28.08.2023 r.

Informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, e-mail ado@am.katowice.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : e–mail: iod_abi@am.katowice.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz władze Uczelni.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.    Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wydarzenia

Zobacz wszystkie