Akty prawne

opisdatapobierz
1. Statut Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - tekst jednolity 28-09-2021 acrobat icon[40 kB]
2. Uchwała Senatu ws. zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 16-12-2021 acrobat icon[273 kB]
3. Misja i strategia rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 15-12-2011 acrobat icon[273 kB]
4. Regulamin Studiów tekst jednolity 01-09-2021 acrobat icon[956 kB]
5. Regulamin Studiów Doktoranckich tekst jednolity 01-09-2021 acrobat icon[162 kB]
6. Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2020 r 01-10-2020 acrobat icon[49 kB]
7. Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 01-10-2019 acrobat icon[110 kB]
8. Regulamin mieszkańca Domu Studenta „Parnas” obowiązujący od 1 października 2020 r. 01-10-2020 acrobat icon[1640 kB]
9. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023 - tekst jednolity 28-09-2021 acrobat icon[221 kB]
10. Zarządzenie 10/9/2019 ws. potwierdzenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz określenia trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli akademickich 27-09-2019 acrobat icon[221 kB]
11. Zarządzenie 5/9/2021 ws. przeprowadzenia ocen okresowych nauczycieli akademickich w 2021 r. 20-09-2021 acrobat icon[221 kB]
12. Zarządzenie 6/9/2021 ws. powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 20-09-2021 acrobat icon[221 kB]
13. Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii oraz pożaru 01-03-2019 acrobat icon[221 kB]