Dni otwarte Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Miejsce - szczegóły poniżej
wtorek
05 maja 2020 | godz.12:00

 

Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki
zaprasza
na dni otwarte online
28 kwietnia 2020 r. w godz. 12.00-14.00
5 maja 2020 r. w godz. 10.00-12.00

Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki
zaprasza na

Dni otwarte online

wtorek, 28 kwietnia 2020 r. w godz. 12.00-14.00
wtorek, 5 maja 2020 r. w godz. 10.00-12.00

 

List przewodni do Kandydatów na studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.pdf

 

Osoby zainteresowane studiami na specjalnościach:

Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne

Muzykoterapia

Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne

zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów realizowanych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zaprezentowaną na stronie Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki oraz – w bardziej szczegółowej wersji – pod adresem:

 

https://amkatowice-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/g_darlak_am_katowice_pl/EqwBe9vcaF1FmEPH2fGvsYMBF1guHM8QSnJGtX8Geot3fw

 

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z pedagogami drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatorów tj. skype, zoom itp. Osoby zainteresowane spotkaniem online i konsultacjami z pedagogami proszone są o kontakt mailowy na adres: edukacjaartystyczna-online@am.katowice.pl W treści maila proszę wpisać swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu. Każdy zainteresowany otrzyma maila zwrotnego z informacją dotyczącą formy dalszego kontaktu. W treści można również zadawać pytania, na które postaram się odpowiedzieć mailowo lub w czasie spotkania.


ad. dr hab. Grażyna Darłak
Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki

 

 

 

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej